Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Kako je Kantonalna direkcija za ceste odbila platiti Trgošpedu za užas od ceste na Sebilju

Nakon što smo objavili kompletan odgovor Kantonalne direkcije za ceste na naš upit šta se dešava na regionalnoj cesti Visoko-Kiseljak i kad će ta cesta konačno postati normalno upotrebljiva, objavljujemo i dokument koji je Direkcija za ceste poslala kakanjskoj firmi “Trgošped” u kojem ih izvještava o povratu faktura jer Nadzorni organ nije prihvatio njihov zahtjev za plaćanjem zbog nekvalitetnog izvođenja radova.

PREDMET: Povrat situacija

Vraćamo Vam I Privremenu situaciju ispostavljenu na dosad izvedenim radovima na Sanaciji regionalne ceste na području  općine Visoko, dionica Sebilj – Kiseljak, ugovor broj: 12/08-27-22975/11. Potrebno je situirati radove na sanaciji i izradi pješačke staze. Ostale radove Nadzorni organ nije prihvatio zbog nekvalitetnog izvođenja.

D I R E K T O R

Rasim Kovač