Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Novosti na web stranici ZDK

Obavještavamo vas da smo od početka ove godine uveli određene novine na web stranici Zeničko-dobojskog kantona, www.zdk.ba. Cilj postavljanja ovih novih sadržaja  je  veća transparentnost rada Vlade Kantona te bolja i brže komunikacija s javnošću i medijima. Tako se odsad na home page-u u rubrici „Sjednice Vlade“, klikom na „Najave sjednica“ može dobiti uvid u dnevni red i sadržaj svake od sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona koji se na web stranicu postavlja prije održavanja sjednice.

Nakon održane sjednice i obrade materijala od strane Stručne službe Vlade Kantona, gotove odluke, zaključci, rješenja i drugi akti koje donosi Vlada Kantona na svojim sjednicama, kao i eventualne dopune dnevnog reda koje se predlažu na samoj sjednici, postavljaju se u rubriku „Usvojeni akti na sjednicama“.

Nadamo se da će vam korištenje dnevnog reda i usvojenih akata sa sjednice Vlade Kantona u elektronskoj formi omogućiti brži i efikasniji rad te lakše izvještavanje javnosti o radu Vlade.