Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

FOTO:Mr. Hasan Prelić:”Oni koji daju podršku načelniku i nadležnoj službi – bit će odgovorni za nastalu situaciju”

Vijećnici OV usvojili su danas budžet općine Visoko za 2012.g. i to sa 15 glasova ZA, jednim PROTIV i 5 uzdržanih glasova. U novoj je godini predviđeno potrošiti 10.092.000 KM što je u odnosu na prošlogodišnji iznos više za 157.000 KM. Stav nadležne službe o budžetu je da je isti transparentan i realan što je i stav načelnika Muniba Alibegovića. S njima se nije složilo četiri vijećnika SDA: Mirza Ganić, Dženan Bećar, Eldin Ohran i Sabahudin Čehajić i vijećnik SDP-a Predrag Mitrović. Uzdržan je bio vijećnik Jasmin Dlakić, dok su ostali podržali stav načelnika.

Stav SDA o budžetu iznio je predsjednik Povjereništva stranke Hasan Prelić, naglašavajući da je osnovna zamjerka na predloženi budžet neefikasnost i neekonomičnost.

„Općina Visoko do danas nije organizovala internu reviziju budžeta niti je prešla na sistem trezorskog poslovanja, a posljednji rok za uvođenje ovog sistema bio je maj 2011.g.“ istakao je između ostalog mr. Prelić naglašavajući da je SDA  protiv ovakvog prijedloga budžeta za 2012.g. te pozvao ostale političke opcije koje participiraju u zakonodavnom tijelu općine Visoko da preuzmu odgovornost za izglasavanje ovog prijedloga.

„SDA će se pozicionirati u ovom Vijeću kao opozicija, a oni koji daju podršku načelniku i nadležnoj službi bit će odgovorni za nastalu situaciju. Mi ćemo svoje stavove i dalje iznositi ovako javno i transparentno i snositi političku odgovornost samo za odluke iza kojih mi stojimo.“

Vijećnik Jasmin Dlakić postavio je pitanje o tome šta je to poboljšano u budžetu za 2012.g. u odnosu na prethodne godine.

„Ovaj budžet je nerealan i izborno koncipiran s mogućnošću manipuliranja s javnim sredstvima u cilju ostvarivanja ličnih interesa i interesa skupina. Gdje su građani i oni koji pune ovaj budžet? Ovaj kao i svi prethodni budžeti su nas vodili samo u veća dugovanja i veće probleme.

Usvajanjem budžeta za narednu godinu Visoko je jedan od rijetkih, ako ne i jedina općina, koja ima usvojen ovaj dokument. Planirana sredstva za narednu godinu još nisu usvojena na višim nivoima vlasti – na šta je sugerisao predsjednik Povjereništva SDA u Visokom mr. Hasan Prelić pozivajući na čekanje po pitanju izglasavanja, uz konstataciju da rad Općine ne bi bio upitan kroz Odluku o privremenom tromjesečnom finansiranju.

{joomplucat:380 limit=12|columns=4}