Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Visoko ipak sa dva predstavnika u Skupštini ZDK

Iako smo ranije objavili da će Visoko uskoro pored Meldine Ugarak (SBB) i dr.Senada Karavdića (SDA) dobiti još jednog predstavnika u Skupštini ZDK, to se ipak neće desiti, jer nakon mišljenja  Centralne izborne komisije, Ibrahim Šišić ipak nije u sukobu interesa. Naime, Šišić je imenovan na funkciju direktora JU Kantonalna bolnica Zenica i kao naredni sa liste SDA po broju glasova za ulazak u Skupštinu bio je Mirza Ganić. Međutim mišljenjem CIK-a od 13.12.2011.godine Ibrahim Šišić ipak nije u sukobu interesa i paralelno može biti poslanik u Skupštini i direktor JU Kantonalna bolnica Zenica. U dopisu koji je stigao na adresu predsjedavajućeg Skupštine ZDK stoji:

… U vezi sa navedenim, obavještavamo Vas da je poslanik Šišić Ibrahim, dana 07.12.2011.godine, Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine dostavio obavijest kojom povlači ostavku na mjesto poslanika u Skupštini ZDK kao i akt Centralne izborne komisije BiH broj;05-2-07-8-1238-3/11 od 29.11.2011.godine, kojim se daje mišljenje da istovremeno obavljanje funkcije poslanika u Skupštini ZDK i funkcije direktora javne ustanove ne dovodi do povrede odredaba Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH, te Vas obavještavamo da je postupak za utvrđivanje prestanka mandata po zahtjevu Šišić Ibrahima obustavljen.

Predsjednik

Branko Petrić