Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Hasan Prelić: “350.000KM koje izdvajamo za održavanje zelenih površina usmjeriti u vodosnabdjevanje”

Javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Visoko danas je u Velikoj sali Općine okupila oko tridesetak zainteresovanih. Na početku je pomoćnica načelnika za privredu i finansije Edina Ferizović upozorila da ekonomski stručnjaci predviđaju narednu 2012. godinu još težu u ekonomskom smislu, zamolila je prisutne da budu konstruktivni i da njihovi prijedlozi budu u granicama realnih mogućnosti. Osim toga Ferizović je podsjetila i da su svi prijedlozi s kojim je upoznata bili bazirani na povećanju budžetskih izdataka, te je istakla da bi voljela da bude i konstruktivnih diskusija i prijedloga gdje se sugerira smanjivanje. Nakon ovog uvodnog dijela predsjedavajući OV Visoko Dalibor Tomičić otvorio je diskusiju.

Prvi se za riječ javio predsjednik Mjesne zajednice Rosulje Šukrija Alajbegović koji je istakao da mjesne zajednice ne mogu raditi s ovako malim grantovima i da bi svakako u budžetu trebalo planirati povećanje sredstava za sve mjesne zajednice.

Nakon toga predstavnik Udruženja građana „Damar omladine“ Islamović Edin je predložio da i ovo Udruženje na neki način bude korisnik budžetskih sredstava i napomenuo kada su to već Teatar Total, Galerija Likum i KUD Visoko i da ne vidi razlog zašto na isti način ne bi bilo tretirano i Udruženje “Damar omladine”. Za svoje potrebe potražuju 5.000 KM budžetskih sredstava, a način na koji bi dobili ta sredstva, a da se pri tome ne povećava budžetski izdatak iz postojećih okvira, vidi u smanjenju sredstava od 15.000 KM za Međunarodnu radnu akciju volontera (MRAV) kojoj se odobrava 15.000 KM. Prema inicijativi Islamovića, trebalo bi MRAV-u umanjiti sredstva za 5.000 KM i preusmjeriti ih u svrhu Udruženja “Damar omladine”. Na kraju se Islamović i zapitao zbog čega se izdvaja 20.000 KM za obilježavanje praznika i kojih to praznika, te zašto se subvencionira Gradsko kino kada je ono već budžetski korisnik?

Halim Dervišević je predložio potpuno novu stavku u budžetu od 300.000 KM i to za škole u Moštru i Poriječanima. Naglasio je da na ovom području živi 17.000 stanovnika koji zaslužuju da im djeca idu u „normalne“ škole u kojima će biti završeni započeti radovi koji trenutno stoje i propadaju jer nema novca da se završi započeti posao. Dervišević predlaže da se Općina treba odreći dijela kapitalnih ulaganja i na taj način obezbjediti sredstva za ovu namjenu.

Predstavnik MZ Čekrekčije Alen Kučuković je istakao da je ova mjesna zajednica u prošloj godini potpuno diskriminirana od strane Općine, ali i Kantona, te ukazao na probleme s infrastrukturom ovog kraja i predložio da budući budžet tretira i probleme ovih stanovnika.

Posebno interesantno je bilo izlaganje aktuelnog povjerenika u OO SDA Visoko Hasana Prelića koji je naglasio da diskutuje kao privatno lice. Na početku izlaganja ukazao je na nedostatak u analitici budžeta, naglasivši da je prihodovna strana precijenjena. Prelić također smatra da rashodovna strana ne sadrži značajnija izdavanja za razvoj i sve se svodi na tzv. tekuću potrošnju. Prelić također smatra da bi se posebno trebala tretirati tema vodosnabdjevanja s naglaskom na Gračanicu, a sredstva za ovu namjenu vidi u odricanju održavanja zelenih površina koja Općinu košta 350.000KM godišnje; također postavlja pitanje da li to može jeftinije? Pitanje komunalne usluge i kapitalnih ulaganja također su dvije teme koje bi trebale posebno biti obrađene u budžetu Općine Visoko – naglasio je Prelić.

Rasim Pavica iz Umjetničke skupine „Confero“ upoznao je prisutne sa radom ove skupine i istakao da oni trenutno nemaju prostorije za normalan rad. Osim toga, iz njegovog izlaganja smo saznali i da će iduće godine dio teatarskog programa MESS biti održan i u Visokom.

Dženan Bečar je bio kratak i koncizan u svojoj diskusiji, on je rekao da bi grant za održavanje šehidskih mezarja sa postojećih 5.000 KM trebao narasti na 10.00 0KM. Drugi prijedlog je bio da budžet ubuduće počne podržavati i projekat podrške „Mile“, mjesta gdje su krunisani i sahranjivani bosanski kraljevi, u tom smislu Bečar smatra da bi bilo dobro da se ostvari posebna saradnja sa Kantonom i Federacijom o ovom pitanju.

Jasmina Zubić je podsjetila sve prisutne da naš stvarni budžet nije cca 9.000.000 KM, nego je 7.900.000 KM i da je to realni budžet. Lokalna zajednica bi, prema njenom mišljenju, svoja veća prava trebala zatražiti od Kantona i Federacije, iako se kantoni protive procentualnom gubitku prihoda u svrhu lokalnih zajednica. I Jasmina Zubić smatra da bi Općina trebala više ulagati u vodosnabdjevanje, a sredstva iz ulaganja u cestovnu infrastrukturu bi trebalo ulagati baš u vodosnabdjevanje.

Na kraju riječ je uzeo i načelnik Općine Visoko Munib Alibegović koji je istakao da je ova rasprava pokazala da smo postali zreli i konačno shvatili šta je u čijoj nadležnosti. Izrazio je nadu da će Općina uspjeti napraviti korektan budžet bez emocija i političkih naboja.

{joomplucat:346 limit=30|columns=4}