Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

JP ŠPD ZDK d.o.o Zavidovići u proteklih sedam godina na Visokom profitirao 4 miliona KM, a zauzvrat nam dali “šipak”

Šumarija Visoko je u decembru 2004. godine ušla u sastav JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići i to kao poslovna jedinica bez bilo kakvih dugova i opterećenja. Za sedam godina poslovanja u sklopu Javnog kantonalnog preduzeća procjenjuje se da je šumarija Visoko ostvarila dobit od 700.000 KM, a interesantan podatak je da se od te dobiti ništa nije vratilo u Visoko po bilo kojoj osnovi. Također, Javno kantonalno preduzeće nije osjećalo potrebu ni da pošumljava teritorij koji ogolijeva, to su radili visočki uposlenici Šumske uprave. Ne treba napominjati da Kantonalno preduzeće nije ništa ulagalo ni u održavanje objekata u Visokom. Interesantno je i to da šumarije iz drugih dijelova kantona proizvode stalne gubitke, ali imaju drugačiji tretman od Visokog i, za razliku od Visokog, u njih se neprestano dodatno ulaže. Da drskost bude još veća, kada je Šumarija Visoko ušla u sastav Kantonalnog preduzeća odmah prvi dan je izuzeto terensko vozilo Nissan Terano koje je vraćeno u Visoko nakon dvije godine skoro uništeno. Kada se odnos Javnog preduzeća “Šumsko privredno društvo” d.o.o. Zavidovići pretvori u matematiku, a onda i u konvertibilne marke, dolazimo ugrubo do cifre od 4.000.000 KM koliko je “neko” profitirao na Visokom, tačnije Šumariji Visoko. Osim ovih šteta koje su transparentne i dokazive postoje i štete koje su nastale formiranjem ovog gubitaškog preduzeća, a koje se očituju u tome da niko više u Visokom ne kontroliše bespravnu sječu šume, pa tako imamo potpuno ogoljene lokalitete od Ravni do Gornje Zimče, a formirane su i organizovane grupe za bespravnu sječu šume na širem lokalitetu Visokog. Imaju povoljan ambijent i niko nadležan ih ne kontroliše.

Rješenje ovog, za kontaminirano Visoko, izuzetno važnog problema je svakako usvajanje zakona o šumama i vraćanje upravljanja šumama lokalnoj zajednici. Do tada “pametnjakovići” iz Zavidovića i Kantonalnog gubitaša, koji već više od dvije godine ne plaća poreze i doprinose za plaće radnika i koji je samo u prošloj godini iskazao gubitak od 3,5 miliona KM, nastavit će pljačkati Visoko i posebno Vareš, te će na taj način pokušati pokriti ukupni dug ovog preduzeća koji iznosi cca 30.000.000 KM.

A to može samo u Visokom i Varešu, jer za ozbiljnijih političkih utakmica i zaštitu visočkih interesa na nivou ZDK mi već odavno nemamo pravih političkih igrača.