Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Općina Visoko ne poštuje odluku o komunalnom redu

U situaciji kada je u Visokom u oblasti zaštite životne sredine aktuelno donošenje Plana upravljanja otpadom za period od sljedećih pet godina postoji niz nelogičnosti o kojima predlagač Nacrta ovog prijedloga nije vodio računa. Općinsko vijeće je na sjednici održanoj 26.05.2001. godine donijelo Odluku o komunalnom redu kojom se uređuju održavanje komunalnog reda, kao i odnosi u komunalnim djelatnostima, a naročito na području uređenja naselja, održavanja čistoće i čuvanja javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa smećem i drugim komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda, uklanjanje protivpravno postavljenih predmeta na javnim i drugim površinama, kao i mjere za provođenje komunalnog reda i kaznene odredbe predviđene za povrede ponašanja utvrđenih ovom Odlukom.

Prema ovoj Odluci na području naše općine organizuje se odvoz kućnog smeća i krupnog otpada, a područja na kojima je obavezno prikupljanje i odvoz kućnog smeća i krupnog otpada su Buci, Kula Banjer, Taukčići, Ozrakovići, Arnautovići, Mulići, Šačići, Porječani, Uvorići, Veliko Čajno, Podvinci, Topuzovo Polje, Donja Zimča, Muhašinovići, Gornje Moštre, Donje Moštre, Radinovići, Okolišće, Hlapčevići, Šareni Hanovi, Dobrinje, Maurovići, Bradve, Vratnica, Kralupi, Goduša i Tušnjići.

Dalje, u ovoj Odluci upotrebljava se pojam gradske deponije. Deponovanje kućnih otpadaka i otpadnih materija sa područja naše općine vrši se na gradsku deponiju čiju lokaciju je odredilo Općinsko vijeće posebnom odlukom.

Nadzor nad provođenjem komunalnog reda propisanog ovom Odlukom obavlja općinska služba za prostorno uređenje, komunalna i druga inspekcija i ekološka policija Općine Visoko. S tim u vezi, poslove komunalne inspekcije obavljaju komunalni inspektori, a poslove komunalno-ekološke kontrole obavljaju ekološki policajci.

Preuzimanje mjera za provođenje komunalnog reda smatra se hitnim i od posebnog je interesa za općinu Visoko.

Mjesne zajednica iz zone II koje do sada nisu obuhvaćene organizovanim odvozom otpada su Buci, dio Porječana, Orašac, Liješeva, dio Gračanice, Kralupi, Goduša, Čekrekčije, Vratnica i dio Dobrinja. Što se tiče pojma gradske deponije u ovom slučaju, prva blokada pristupa ovoj divljoj deponiji otpada od strane lokalnog stanovništva dogodila se već 2002. godine. Koliko je općinski načelnik primarno preko svojih savjetnika za okoliš, a potom i pravno lice kome je povjerio vršenje odvoza smeća vodio uopće brigu o načinu održavanja i čuvanja ovog lokaliteta govori podatak da je 2006. godine na njemu završio preventov otpad nastao preradom kože i to u tečnom stanju. U mjesecu avgustu 2006. godine lokalno stanovništvo ponovo vrši blokadu pristupa ovoj deponiji otpada. To će nešto malo kasnije rezultirati Protokolom o međusobnim pravima i obavezama vezanim za korištenje ovog lokaliteta kao deponije čvrstog otpada. Kako pojam gradske deponije može biti kao takav korišten u Odluci o komunalnom redu iz 2001. godine kada Strategija upravljanja čvrstim otpadom u Bosni i Hercegovini iz 2000. godine negira postojanje deponije otpada u oblastima koje su podložne poplavama površinskih ili podzemnih voda, kakva je oblast u Očazima gdje postoje svi uslovi za održanje močvarnog tipa životnih zajednica, i to još biološki visokovrijednih. Što se tiče komunalnih inspektora fundamentalno pitanje je ima li ih Općina Visoko uopće dovoljan broj kada je u pitanju ljudski resurs. Ovo oko obavljanja poslova komunalno-ekološke kontrole je smiješna priča. Jeste li nekad za proteklih deset godina na terenu vidjeli ekološkog policajca sa posebnom odjećom, posebnom oznakom na odjeći i posebnom službenom iskaznicom?

Kada je u pitanju zakonska regulativa i podzakonski propisi potrebni za provođenje Općinskog plana za upravljanje otpadom, jedna od rijetko korektnih ocjena njegovog predlagača jeste da je u okviru nadležnosti Općine Visoko potrebno donijeti izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu kao i da je potrebno usvojiti i izmjene Odluke o provođenju prostornog plana kao i usvojiti redefinisanu Strategiju razvoja općine Visoko zasnovanu na poštivanju ljudskih prava. Međutim dokle god se to ne desi valjalo je postupati u skladu sa važećim pozitivnim zakonskim propisima, što naravno u praksi nije slučaj. Kako onda u jednoj takvoj dugogodišnjoj praksi očekivati da će u ovoj oblasti jedan tako važan dokument za širu lokalnu zajednicu nesmetano proći? Pa to je odavno preraslo u politički bezobrazluk koji se još jedino može poistovijetiti sa neznanjem onih koji se nalaze na pozicijama odlučivanja. Danas je za politički milje i savjetnike za okoliš koji su njemu podobni problem zašto se uopće javlja neki otpor izgradnji transfer ili pretovarne stanice kao i uopće načinima odlaganja i odvoza otpada koji se predlažu ovim planom. Problem je i inicijativa koja bi rezultirala iznalaskom alternativnih rješenja u ovoj oblasti kakva je recimo izgradnja sanitarne deponije koja bi opsluživala 200.000 stanovnika ili manje. Za njih je i problem pronaći odgovarajuću lokaciju stvarne deponije otpada na području koje je geološki jednolično i u uslovima slabo propustljive podloge što je jedan od preduslova pri izboru lokacije za ove namjene. Za njih je i problem riješiti ovaj problem u uslovima kada posjedujemo vlastiti ljudski potencijal i vrsne geologe čiji angažman bi bio od velikog značaja do konačnog rješavanja.

Za njih nije bio problem napraviti i u djelo provesti plan kako jedno osjetljivo područje u Očazima  i pri tome naseljeno, pretvoriti u gradsku deponiju koja će kao takva funkcionirati sve do 2006. godine s tim da problem dobiva i šire razmjere, jer problem odlaganja otpada na ovoj lokaciji ne počinje sa 2001. godinom. Ali je zato za njih problem napraviti alternativna rješenja poput iznalaska odgovarajuće lokacije stvarne deponije otpada, te takav pristup odbacuju i bez njegovog razmatranja štiteći se pričom o regionalnim deponijama otpada u Bosni i Hercegovini zarad ličnih interesa. Često možemo pročitati ili čuti o tome da sadašnji sastav Općinskog vijeća nikada nije bio lošiji, međutim ovo pokazuje i dokazuje da je bilo loših odluka i prije 2006. godine ali istovremeno i činjenicu da se ne može amnestirati trenutne političke odgovornosti da se jedno takvo stanje promijeni.