Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Uključite se u javnu raspravu

Opštinsko vijeće Visoko je na 33. sjednici održanoj 30. jula ove godine donijelo Zaključak kojim usvaja Nacrt Plana upravljanja otpadom na području opštine Visoko za period 2011/2016. godine i otvara javnu raspravu u trajanju od 60 dana. Pozivaju se svi zainteresovani da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu Plana upravljanja otpadom na području opštine Visoko i da svoje prijedloge, primjedbe i sugestije dostave u Službu za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske,
stambeno-komunalne poslove najkasnije do 21.11.2011. godine. U istoj Službi možete preuzeti Nacrt, a objavljen je i na web stranici Opštine Visoko www.visoko.gov.ba. Završna javna rasprava će biti održana u petak, 18. novembra ove godine u 14 sati, u Velikoj sali Opštine Visoko.