Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Općinsko vijeće Visoko traži od nadležnih zabranu sječe šume na području Visokog koju vrši JP Šumsko-privredno društvo iz Zavidovića

Na osnovu člana 92. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko, Općinsko vijeće je donijelo zaključak na osnovu kojeg upućuje zahtjev za obustavu i zabranu sječe šume na području općine Visoko, a koju vrši JP Šumsko privredno društvo ZDK d.o.o Zavidovići, a sve do donošenja novog zakona o šumama. Zahtjev je upućen Skupštini ZDK, Vladi ZDK, Kantonalnom ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, Kantonalnoj upravi za šumarstvo, Kantonalnoj upravi za šumarstvo – Odjeljenje Visoko, JP Šumsko-privredno društvo ZDK d.o.o Zavidovići i JP Šumsko-privredno društvo ZDK d.o.o Zavidovići – PJ Šumarija Visoko.

U skladu sa članom 53. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH, Općinsko vijeće traži u roku od 30 dana informaciju o poduzetim aktivnostima.