Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Četiri godine kontinuiranog rasta ASA Osiguranja

ASA OSIGURANJE, članica ASA grupacije obilježilo je 01. oktobra 2011. godine četvrtu godinu svog rada. Ova mlada osiguravajuća kuća se u relativno kratkom periodu svog postojanja značajno proširila na teritoriji FBiH gdje posluje. Danas ima 6 podružnica, 24 kancalarije, 22 zastupnička prodajna mjesta, te zapošljava 78 ljudi.

Prva polica osiguranja izdata je 26. oktobra 2007. godine, a Društvo danas ima 32.432 aktivnih ugovora o osiguranju. ASA OSIGURANJE je tokom 2007. godine ostvarilo 163.172 KM premije, a već u drugoj godini premija je narasla na 4.6 miliona KM, dok je 2009. godina završena sa 8.3 miliona KM premije osiguranja. Iako je 2010. godina protekla u znaku globalne ekonomske krize koja je pogodila i našu zemlju te se odrazila i na tržište osiguranja, Društvo je ipak zabilježilo rast premije sa rezultatom od 9.5 miliona KM što je povećanje od cc 13% u odnosu na 2009 godinu.

„I u ovoj godini izuzetno ekonomski teškoj nastavili smo sa rastom premije. Na kraju devetog mjeseca ove godine, ASA OSIGURANJE je ostvarilo premiju u iznosu od 7.7 miliona KM, što je povećanje od 6,5% u odnosu na isti period prošle godine“ istakao je Edib Bašić, direktor ASA OSIGURANJA. S obzirom da ASA OSIGURANJE djeluje u sastavu ASA grupacije koja je vezana za uvoz i prodaju automobila, u portfelju preovlađuju automobilska osiguranja sa nekih 80%, a potom slijede imovinska i osiguranja osoba sa po 10%.

Planovi za narednu godinu, pored aktivnog rada na rastu premije i povećanju tržišnog učešća, se odnose i na unapređenje internih procesa Društva kao i kontinuiranu edukaciju zaposlenika koja se sprovodi unutar i van kuće, a sve u cilju pružanja što kvalitetnijih i inovativnijih usluga našim klijentima.

„Aktivno radimo na razvijanju novih usluga, kao što su omogućavanje našim klijentima da elektronski pristupe svom „računu“ kod nas, da bi znali koliko imaju polica, koje vrste, koliko je šta plaćeno odnosno koliko duguju, kada treba da plate, stanje obrade njihovih odštetnih zahtjeva i sl. Također, u planu nam je i proširenje naše palete proizvoda, kao i kreiranje paketa usluga, nastupajući sinergijski sa ostalim članicama ASA grupacije, kao što su ASA AUTO, ASA Aleasing i MOJA BANKA“, dodaje Bašić.

Strategija i dugoročni ciljevi Društva, baziraju se na principu razvoja stabilne osiguravajuće kuće sa kvalitetnom organizacijom i uslugom, zdravom strukturom portfelja i finansijskom stabilnošću. U isto vrijeme cilj ASA OSIGURANJA je ispunjavanje svih obaveza u ugovorenim rokovima kako prema osiguranicima, tako i prema ostalim poslovnim partnerima.

ASA OSIGURANJE je povodom obilježavanja četiri godine rada uručilo donaciju u iznosu od 1.500 KM  K.J.U „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ Sarajevo.