Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Održani protesti policije ZDK

Policijski službenici MUP-a ZDK, zajedno sa Štrajkačkim odborom svog Sindikata danas su pred sjedištem MUP-a u Zenici održali mirne proteste. Od 15. septembra, kada su aktivirali štrajk, kako kažu, nema pomaka u rješavanju njihovih zahtjeva, koji se odnose na usklađivanje kantonalnih nacrta dva zakona o plaćama policajaca i namještenika u organima uprave sa važećim federalnim …


Sad je ostalo samo da vidimo ko će biti novi korisnik budžeta ako Vlada ZDK prihvati finansiranje

UGLU “Likum” uputilo je Inicijativu o uspostavljanju statusa Javne ustanove za Galeriju “Likum '76” koja je od osnivanja 1976. godine i radila kao Javna ustanova i finansirala se iz tadašnjeg SIZ-a. U tom periodu imala je jedno zaposleno lice kao kustosa sa punim radnim vremenom i pokriće troškova za manipulatora u vrijednosti pola radnog vremena.  …


Jasmin Dlakić postavio jasno vijećničko pitanje, a dobio nikakav odgovor

Na 32. sjednici Općinskog vijeća održanoj 28.07.2011.godine, vijećnik Jasmin Dlakić uputio je Općinskom vijeću slijedeću inicijativu: “Upućujem inicijativu da se bezuslovno pristupi provođenju prostornog plana u Šarenim Hanovima i u sklopu istog završe poslovi na rušenju stare školske kuhinje gdje je planiran ulaz za učenike i uposlenike škole, završe radovi na izgradnji ulične rasvjete, izdaju …