Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ovim tempom, sa postojećom mjernom stanicom Visokom bi trebalo 10 godina da se tačno ustanovi kvaliteta zraka što najviše odgovara zagađivačima

Otkako je imanovan za poslanika u Skupštini ZDK, Visočanin dr. Senad Karavdić je u nekoliko navrata postavljao pitanje vezano za kontrolu i kvalitetu zraka u Visokom, te raspored po kojem mjerni uređaj koji je u vlasništvu Kantona boravi i vrši mjerenja po općinama ZDK. Konačno je u pismenoj formi i dobio odgovor koji potpisuje ministar Raif Seferović, a koji objavljujemo u cjelosti.

Na 10. sjednici Skupštine ZDK, održanoj 27.07.2011 .godine, poslanik Senad Karavdić tražio je dopunu odgovora koja se odnosi na korištenje mobilne stanice u smislu ravnomjernog rasporeda, kako po broju dana tako i po kalendarskom dijelu godine. Na postavljeno pitanje Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline je svojim odgovorom na poslaničko pitanje broj: 12-23-1547/11 od 04.07.2011. godine dalo iscrpan odgovor. U dopuni odgovora dostavljamo raspored lokacija i vremenskih perioda u 2011. godini.

Općina Zenica 1.01. do 17.03.2011. godine

Općina Breza 17.03. – 29.04.2011. godine

Kalibracija analizatora popravak vozila 30.04. – 20.05.2011. godine

Općina Tešanj 20.05. – 14.07.2011. godine

Općina Zavidovići 14.07. – 25.08.2011. godine

Općina Maglaj 25.08. – 30.09.2011. godine

Općina Žepče 30.09. – 31.10.2011. godine

Općina Kakanj 31.10. – 30.11.2011. godine

Općina Visoko 30.11. – 30.12.2011. godine

Da bi se dobiveni rezultati mogli koliko toliko komentarisati neophodno je da mobilna stanica daje podatke sa jednog mjesta najmanje mjesec dana. Naime, za ocjenu kvaliteta zraka određenog područja koje se upoređuje s graničnim vrijednostima kvalitete zraka potrebno je posmatrati period od 01.01. – 31.12. posmatrane godine, a da bi se govorilo o trendu kvaliteta zraka određenog područja minimalni period praćenja je pet godina. Iz navedenog rasporeda je vidljivo da se s jednom mobilnom stanicom ne mogu prikupiti svi relevantni podaci za ocjenu kvaliteta zraka u pojedinim općinama ZDK.

M I N I S T A R

Raif Seferović, dipl.ing

Iz ovog odgovora je vidljivo da bi ovim tempom i načinom rada mjerne stanice Visokom trebalo minimalno 10 godina da bi dobili sliku mjerenja za 12 mjeseci praćenja kvaliteta zraka. Općinsko vijeće Visoko je na 28. sjednici održanoj 11.04.2011 .godine donijelo Zaključak da se u Visokom instalira mjerni uređaj koji bi svakodnevno pratio kvalitetu zraka. Zadužena je i nadležna općinska služba da se u tom smjeru obrati nadležnoj kantonalnoj službi, ali nam nije poznato da li je to i učinjeno.

Ono što je pravo i jedino rješenje za Visoko, ukoliko ima političke volje da se to uradi, jeste da Visoko uradi isto što i Kakanj i da Općina kupi vlastiti mjerni uređaj specijaliziran za zagađivače zraka kakvi djeluju u Visokom, jer je potpuno drugačiji problem sa čistoćom zraka u Kaknju i Zenici u odnosu na Visoko, i trenutno ne postoji u cjeloj državi mjerni uređaj koji bi tačno mogao uraditi detaljnu analizu onoga što Visočani udišu.