Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nismo nadležni naplaćivati koncesiju od Centrotransa

Na 31. sjednici OV Visoko, održanoj dana 30.06.2011. godine, vijećnica Dinka Omanović postavila je slijedeće vijećničko pitanje: “U Odluci Ustavnog suda FBiH broj: 21/10 koja je obavezujuća potvrđeno je pravo lokalnim jedinicama da mogu naplaćivati koncesiju linijskog prevoza, te zbog čega Općina Visoko ne naplaćuje Centrotransu koncesiju za linijski prevoz na Općini Visoko?”.

Općinsko pravobranilaštvo daje slijedeći odgovor:

– Ustavom FBiH koji je usvojen 1994. godine i koji je najviši pravni akt na području FBiH podijeljene su nadležnosti između federalne i kantonalne vlasti, isključive nadležnosti Federacije i Kantona, te zajedničke nadležnosti Federacije i Kantona koji su između ostalog nadlažni za korištenje prirodnih bogatstava. Ustavom ZDK koji je usvojen 1995. godine članom 17. propisano je da Kanton ima sve nadležnosti koje nisu Ustavom FBiH izričito povjerene federalnoj vlasti ili koje nisu Ustavom Federacije utvrđene kao zajedničke nadležnosti Federacije i Kantona, a članom 19. u skladu s Ustavom FBiH Federacija i Kanton nadležni su između ostalog za korištenje prirodnih bogatstava. Nadležnosti iz ovog člana mogu biti ostvarivani zajednički ili odvojeno ili od strane Kantona uz kordinaciju sa federalnom vlašću u skladu s odredbama Ustava FBiH ili Zakona….

…..

Shodno svemu naprijed navedenom jedinice lokalne samouprave nisu nadležne naplaćivati naknade od koncesija.

Općinski pravobranilac

Melina Hodžić-Travančić, dipl. pravnik