Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Stvarna situacija na platou Ravne: Ono što niko nije imao priliku vidjeti na protekloj Konferenciji

Prošlo je tri godine koje sam iskoristio za ličnu edukaciju iz oblasti geoloških struktura koje izgledaju oblikom kao prirodni geometrijski oblici i kojim je čovjek dao imena po svom nahođenju i praveći  ih tamo gdje su mu „valjda“ trebale iz nekog razloga. Edukaciju sam zasnovao na naučnim dostignućima i geološkim saznanjima prisutnim u svjetskoj nauci i kontaktu sa visoko pozicioniranim naučnicima koji imaju svoje mjesto u svjetskoj, naučnoj  literaturi.

Po pitanju brda u Visokom zaključio sam konačno da u varoškom polju nisu nikada postojale piramide koje je načinio čovjek, ali jest jedan antiklinalni oblik koji nalazimo u dolini i koji asocira na poznata svjetska zdanja Egipta i Južne Amerike. Mnogo teoretskih i prihvatljivih zaključaka sam htio iznijeti na Drugoj konferenciji, ali eto nisam dobio priliku iako sam pokušao. Stoga iznosim samo jedan mali dio koji je odraz stvarnosti, a ne imaginacije da se nešto dokaže u smislu senzacije. Čovjek je svakako djelovao na našem podneblju, ali ne tako davno i u smislu neke senzacionalne graditeljske djelatnosti. Čovjek je samo koristio ono što mu je priroda pružala, iz perioda od 5.400 godina p.n.e prema dokazima iz Okolišća i sa vrha Visočice.

Problem lokaliteta Ravne.

 

 

 

 

 

Žuta linija pokazuje trasu za koju tvrde da je direktna veza Ravni i Visočice isto kao i crvena kojom se pokušava napraviti trasa do Šumine njive.

Prethodna tvrdnja negira bilo kakvu povezanost tunela i Visočice, jer bi u slučaju da postoji ikakva povezanost, tunel bio potopljen najvećim dijelom putanje. Prema tome, putanje može preći ptica i pješak, pa slijedi zaključak: nema fizičke veze tunela Ravne sa Visočicom.

Čakić

 

 

 

 

 

Visoke temparature koje vladaju tokom ljeta isušile su zemlju do granice kad se na površini uočavaju različiti koloriti površina. Smeđa boja koju vidimo na snimku pokazuje podzemne slojeve šljunka koji prestanu snabdijevati vlagom površinski sloj zemlje u vrijeme velikih vrućina i suša. Ravne od vajkada nisu mogle dati prinose koji su prispjevali poslije jula mjeseca i pored dosta vode ispod površine. Crvena linija označava prostore na kojim se nalazi šljunak na dubini od 2-12 metara, koji je izbrazdan potočnim koritima  koji su korišteni kao rudnički pravci. “Fenomen“ suhozida  nije ništa drugo nego vještačko stvaranje tokova potoka koji su pomagali da se lakše iskopa dosta pravaca, a zatrpa dosta predhodnih prolaza, tako da tvrdnja da su tuneli zatrpani predstavlja najobičniju fantaziju.Ovakav princip stvaranja tunelskih prolaza, odnosno pravaca kopanja omogućio je da se znalački stvori rezerva podzemne vode koja je kasnije korištena za druge svrhe, o čemu sam već pisao. Zadnje korištenje vode iz podzemlja  je od skora, recentno, i predstavlja vidljiv trag poznavanja i uočavanja podzemnih tokova vode. Žao mi je što neću  još kazati ko je stvorio podzemnu akumulaciju vode prije kraćeg vremena. Imao sam namjeru, ali mi nije dozvoljeno da učestvujem na Konferenciji.

Žuta elipsa pokazuje područje u kom se sad kopa. Nije se odmaklo više od 244 metra od ulaza. Dužina iskopanih pravaca možda iznosi nešto više od 500 metara i nije nikakva garancija da se toliko odmaklo u kopanju. Mali zeleni krug predstavlja drugi izlaz nekada obilnog vodotoka. Područje Bezimenog potoka, koji se tako zove, odnešeno je konglomeratno tlo po porjeklu sa vraničkog slivnog područja. Poznato je da su nalazi zlata u Bakovićima i Fojnici nalaze upravo u području minerala tetraedrita, barita, pa nije čudno zašto su fragmenti zlata nađeni u oblacima tetraedrita u nanosima šljunka na Ravnima kad se zna iz određenih pisanih podataka  da je tunel Ravne ostatak starog ilirskog rudnika zlata koji je eksploatisan prastarim metodom  izdvajanja oblutaka tetraedrita područja. Rudnik se koristio i u periodu Rima, srednjeg vijeka, vjerovatno i u periodu Turske.

Utvrdio sigurno da postoje uzorci zlata. I danas se izdvajaju obluci tetraedrita koji se povremeno negdje odvoze.

 

 

 

 

Autor: -Nenad Đurđević

 

Snimak koji pokazuje trougao urađen od jelovih greda i koji se nalazi u području velike, recentne, podzemne, vještačke akumulacije, za koji tvrdim da je ostao od skorašnjeg stvaranja akumulacije. Žao mi je što neću reći od kada. Pitanje je da li još postoji u tunelu iako sam skrenuo pažnju da se ne smije ukloniti.

 

 

 

 

Snimak: Nenad Đurđević

 

 

Oblik kako je akumulacija formirana. Ona je dužnog karaktera a ne jezerskog tipa. Iz navedenog se da zaključiti da splet tunela nema veze sa masivom Visočice i da je nastao krajem starog vijeka, naknadno obnavljan, a zadnji puta prije nekih 23 godine od strane sasvim običnih ljudi u svrhu podzemne akumulacije vode..

 

 

Zlato u tetraedritu, mineralu baritu. Privatni nalaz.

 

 

 

 

 

 

Metalni „ulošci“ u tetraedritu iz tunela Ravne.

Privatno vlasništvo

 

 

Predivan uzorak, artefakt, profil čovjeka iz neolita u vulkanskom staklu od koga su se pravili vrhovi strijela u neolitu. Artefakt nađen u iskopanom, otpadnom šljunku koji je donesen negdje sa površine. Da li je to lik neolićanina? Ako jeste onda je to remek dijelo neolitskog umjetnika. Ko ima pravo potvrditi tako nešto?

 

Privatni nalaz.

 

Goran Čakić