Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Najugroženiji Zavidovići, Olovo i Vareš

Više od 100 kvadratnih kilometara šumskih prostora Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) još je pokriveno minama. Prema podacima Kantonalne uprave Civilne zaštite u Zenici, najugroženiji su dijelovi općina Zavidovići, Olovo i Vareš. Vlada ZDK je na protekloj sjednici usvojila prijedlog mjera za proces deminiranja ovih područja, koji bi, kao i na cijelom prostoru BiH, trebao biti okončan do 2019. godine.

“Predstoji nam, prije svega, sastanak svih nadležnih subjekata u ZDK, na kojem bi trebalo odrediti prioritete za deminiranje, sa gledišta eksploatacije šuma, te obezbijediti podršku donatora, kao i sredstva iz kantonalnog budžeta. Treba i izabrati subjekte koji će deminirati šumske prostore, putem tendera i uz odobrenje državne komisije za deminiranje”, kazao je Sead Džanović, direktor Uprave Civilne zaštite ZDK.

“Ukupno je do 2019. godine za deminiranje miniranog šumskog prostora na teritoriji ZDK potrebno obezbijediti oko 400 miliona KM”, procijenio je Džanović.  Deminiranje jednog kvadratnog metra košta četiri KM.