Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Reagovanje

Danas sam putem JRTV Visoko pomno ispratio dešavanja na tematskoj sjednici Općinskog vijeća Visoko na kojoj se kao o tačci dnevnog reda, između ostalog, raspravljalo i o Prijedlogu plana upravljanja otpadom za period do 2016. godine. Moje reagovanje odnosi se isključivo na ovu tačku dnevnog reda i više pokušaja izlaganja pomoćnika općinskog načelnika za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline. U ovom dijelu današnje sjednice građani su direktno mogli čuti i vidjeti istup da “Općina Visoko mora riješiti problem zbrinjavanja otpada na ekološki prihvatljiv način, a hoće li se otpad odlagati na Mars ili u Očazima kod Gornjeg Moštra, to je sasvim svejedno i to nije stvar nadležne službe“ završen citat. Ovdje želim kratko da reagujem ili možda da repliciram da građani koji su možda također pratili današnje Vijeće ne ponesu pogrešne stavove. NIJE SVEJEDNO hoće li se otpad odlagati u Očazima, ne zato što sam ja stanovnik Gornjeg Moštra, jer to nisam, ali zato moram reći ono što sam u pojedinim svojim istupima ranijih godina više puta upozoravao: prvo, lokalitet ove deponije otpada udaljen je svega 3 do 4 kilometra od strogog centra grada, neposredno uz korito rijeke Bosne, vjerovatno je da postoji podzemna vodna komunikacija između prostora u kojem se nalazilo smetljište i vode koja teče koritom rijeke Bosne kroz šljunkoviti nanos; drugo, na ovom lokalitetu se nalaze ekološki vrijedna staništa koja indiciraju prisustvo nadzemnih i podzemnih voda; i treće, na ovom lokalitetu i danas postoje uslovi za održanje močvarnog tipa zajednica iako su one bile opterećene visokim stepenom antropogenih uticaja. To su nekada bila vrlo produktivna staništa specifična po bogatstvu biljnih i životinjskih vrsta, a o čemu pretpostavljam mogu posvjedočiti i najstariji stanovnici ovog užeg prostora, ukoliko ih ima takvih. Prema tome, ako se stalno insistira na odlaganju otpada na ekološki prihvatljiv način, onda ja postavljam pitanje koga to ovakav pristup treba zaštititi? Ekološki prihvatljiv način u ovome smislu nije jednostavno utovaranje otpada u kamione. Mislim da definicija ekologije u udžbenicima za peti razred osnovne škole to sasvim dobro opisuje.