Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Općinska izborna komisija Visoko ima legitimitet i legalna je

Nakon Općih izbora iz oktobra prošle godine u Visokom se počelo glasno razmišljati o tome da li OIK Visoko ima legitimitet, odnosno da li je uloga Zekije Omerbegović kao predsjednice legalna. Na prošloj sjednici OV Visoko postavljeno je i vijećničko pitanje upućeno Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine koja je poslala i odgovor na postavljeno pitanje:

Dana 12.07.2011.godine Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je zaprimila akt, kojim tražite odgovor na vijećničko pitanje postavljeno od strane vijećnika Općinskog vijeća Visoko u vezi procedure izbora sadašnjih članova Općinske izborne komisije Visoko.

S tim u vezi, obavještavamo Vas o slijedećem:

Članom2.12 stav (5) Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik BiH” br.23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10) propisano je da članove općinske izborne komisije imenuje općinsko vijeće, odnosno skupština opštine, uz saglasnost CIK-a BiH, na osnovu javnog oglasa po proceduri koju utvrđuje Centralna izborna komisije Bosne i Hercegovine posebnim propisom.

Do usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji je objavljen u “Službenom glasniku BiH” br 33/08 od 22.04.2008.godine, nije bila propisana obaveza provođenja javnog oglasa prilikom imenovanja članova općinskih izbornih komisija. Pored toga, navedenim Zakonom je regulisano da se članovi općinske izborne komisije imenuju na sedam godina zbog čega je njihov mandat produžen po sili zakona, dakle bez provođenja javnog oglasa.

Pored toga, napominjemo da nakon okončanja postupka imenovanja članova općinske izborne komisije, u skladu sa članom 10. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova općinske izborne komisije, Izborne komisije Grada Banja Luke, Izborne komisije Grada Mostara i Izborne komisije Brčko Distrikta BiH (“Službeni glasnik BiH, br. 9/10 i 37/10), nadležni organ za imenovanje dostavlja Centralnoj izbornoj komisiji BiH odluku o imenovanju člana izborne komisije kao i relevantnu dokumentaciju, a u cilju provođenja postupka davanja saglasnosti na naprijed navedenu odluku.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je svojim rješenjem od 25.04.2006. godine dala saglasnost na imenovanje članova Općinske izborne komisije Visoko Zekije Omerbegović, Dušana Malića, dana 20.03.2007.godine je data saglasnost na imenovanje članova Jasne Zubić i Suade Koljenović, a dana 07.06.2007.godine na imenovanje člana Aide Omanović.

Iz naprijed navedenog proizilazi da Općinska izborna komisija Visoko ima legitimitet te da je legalna.

PREDSJEDNICA

Irena Hadžiabdić