Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Imenovanje Nidžare Hadžiomerović na mjesto pomoćnika načelnika urađeno suprotno članu 34.Zakona o državnoj službi u FBiH

Vijećnik Jasmin Dlakić je na prošloj, 31. sjednici OV Visoko postavio pitanje legalnosti odluke načelnika općine da imenuje Nidžaru Hadžiomerović kao državnog službenika svojim pomoćnikom na mjesto u Službi za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline, odnosno da li je smjena Emira Bukurevića sa te pozicije urađena u skladu sa zakonskim propisima. Odgovor iz Agencije za državnu službu glasi ovako:

Dana 21.09.2010.godine, Agenciji za državnu službu Federacije BiH od strane Općinskog načelnika Visoko dostavljeno je sedam rješenja o internom premještaju državnih službenika među kojima i rješenja:

– broj 01/2-34-2-7/10 od 13.09.2010.godine, kojim se Nidžara Hadžiomerović, dipl.ing.arhitekture, postavljena na radno mjesto višeg stručnog saradnika za poslove urbanizma u Odsjeku za urbanizam, prostorno planiranje i građenje u Službi za prostorno uređenje, imovinsko pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštiru okoline premješta na radno mjesto pomoćnika Općinskog načelnika za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštiru okoline te,

– broj 01/2-34-2-8/10 od 13.09.2010.godine, kojim se Emir Bukurević, dipl.ing arhitekture, postavljen na radno mjesto pomoćnika Općinskog načelnika za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne, poslove i zaštitu okoline premješta na radno mjesto šefa Odsjeka za stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline u Službi za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline.

S obzirom da su rješenja o internom premještaju donesena suprotno odredbi člana 34. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj:29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), aktom Agencije za državnu službu Federacije BiH BROJ 04-34-2-139-1/10 od 06.10.2010.godine, Općinski načelnik Visoko pozvan je da još jednom preispita utemeljenost donesenih rješenja. Kako po navedenom nije postupljeno, to su u smislu člana 137. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05), a vezano za član 73.Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, Federalnoj upravnoj inspekciji dostavljena predmetna rješenja kako bi ista poduzela odgovarajuće upravne mjere iz svoje nadležnosti.

DIREKTOR

Sead Maslo, dipl.iur.

Ukoliko se zaista desi da Upravna inspekcija potvrdi mišljenje Agencije za državnu službu, postavlja se pitanje da li će sve Odluke i Rješenja koje je potpisala Nidžara Hadžiomerović kao pomoćnik načelnika pomenute Službe u vremenu od smjene Emira Bukurevića do danas biti ništavne!?