Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Novosti vezane za parking

Upravni odbor JU “Dom zdravlja sa poliklinikom” donio je Odluku o davanju saglasnosti na organizaciju saobraćaja u krugu JU “Dom zdravlja sa poliklinikom” Visoko, a na osnovu dopisa Općine Visoko broj 03/1-23-7-182/11. Ovom Odlukom saobraćaj (ulazak i parkiranje vozila) u krugu JU “Dom zdravlja sa poliklinikom” Visoko regulirat će se na sljedeći način:
– Ulazak na krug i parking JU “Dom zdravlja sa poliklinikom” Visoko dozvoljen je samo za vozila Hitne medicinski pomoći, druga vozila JU “Dom zdravlja sa poliklinikom” Visoko, vozila zaposlenika JU “Dom zdravlja sa poliklinikom” Visoko, dostavna vozila kao i za vozila koja prevoze nepokretne i teško bolesne pacijente i parkirat će se na za to predviđenim mjestima.
– Ispred Hitne medicinske pomoći i zgrade uprave dozvoljen je samo parking samo vozilima HMP i kratko zaustavljanje vozila koja dovoze pacijente u Hitnu medicinsku pomoć.
– Nadzor nad provođenjem ove Odluke vršit će služba “Alarm West” koja obezbjeđuje JU “Dom zdravlja sa poliklinikom” Visoko.

Ova Odluka stupila je na snagu 11.07.2011.godine.

Osim toga, obavještava se građanstvo da neiskorištene ampularne lijekove može donirati u priručnu apoteku JU “Dom zdravlja sa poliklinikom” Visoko kod odgovornog lica uz izdavanje potrvde o prijemu lijekova. Lijekovi koji se žele donirati moraju biti registrovani u BiH i moraju biti ispravnog roka trajanja.