Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Konkursi za nastavnike

Ministarstvo za  obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona /ZDK/ sačinilo je Kriterije o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području ovog kantona.

Sa predstavnicima granskih sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja potpisan Sporazum kojim je data saglasnost na ovaj dokument, izjavila je resorna ministrica Bernadeta Galijašević. Prema njenim riječima prednost će, kao i ranije imati kandidati pripadnici Oružanih snaga BiH, obuhvaćeni Zakonom o dopunskim pravima branilaca, a novina je da se vrednuju i aplikanti iz populacije civilnih žrtava rata.

Pored toga, boduje se stručna sprema, radni staž, dok će intervju ubuduće biti vrednovan sa 3 boda i eliminatorni je ako se kandidat ne pojavi. Prednost će također imati kandidati koji budu proglašeni tehnološkim viškom.

Svi konkursi za popunu upražnjenih radnih mjesta u svim osnovnim školama na području ZDK biće objavljeni od 20. jula do 20. avgusta,a u srednjim školama od 1. do 15. augusta,a najkasnije do 25. augusta, vodeći računa da se zakazani termini intervjua u školama na području iste općine na podudaraju.

 

(rtvze)