Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Na tri raskrsnice kružni tok saobraćaja i obilaznica za teretna vozila

Dvije inicijative vezane za promjene u sistemu režima saobraćaja u Visokom, koje je podnio vijećnik Jasmin Dlakić, jednoglasno su usvojili vijećnici na današnjoj sjednici Općinskog vijeća. Prva inicijativa se odnosi  na regulaciju saobraćaja na raskrsnicama na ulazu u grad Visoko (kod naplatnih kućica, BP Suša i autobuske stanice) kojim bi se preuredio u kružni tok saobraćaja sa svim pratećim sadržajima. Kao razlog za pokretanje ove inicijative Dlakić navodi bolji tok saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, sa praktičnog aspekta, i okolnog uređenja sa estetskog smisla. Vijećnici su ovu inicijativu prepoznali kao jedino moguće rješenje u svakodnevnom učešću u saobraćaju, pa su je jednoglasno podržali. Konstatovano je da se planiraju sredstva za ovu namjenu u narednim budžetskim godinama.

Načelnik općine Visoko Munib Alibegović upoznao je vijećnike sa planom radova na prilaznim cestama oko Visokog i korištenju već postojećih u užem centru, i planirane izmjene podrazumijevaju izmjene režima saobraćaja što je Dlakić i prepoznao, pa je podržana i njegova  druga inicijativa. Dlakić predlaže  da se saobraćajnica regionalnog  puta R-445, koja prolazi kroz centar grada od semafora prema BP Suša do semafora na autobuskoj stanici, preusmjeri na zaobilaznicu kroz Ozrakoviće te da se nakon toga izradi i primjenjuje plan uređenja grada sa svim potrebnim sadržajima.