Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

4.999 izbjeglica na teritoriji ZDK

U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan izbjeglih i raseljenih osoba, kojih i 16 godina poslije završetka rata u našoj zemlji ima oko 115.000, a 4.999 na teritoriji ZDK. Prema podacima resornog kantonalnog Ministarstva među njima je oko 700 nezaposlenih nosilaca porodica, 1.200 djece do 4 godine života, ali i 1.500 osoba s posebnim potrebama, kojima treba tuđa pomoć i njega, socijalna pomoć, ali i svaka druga vrsta pomoći. Na prostoru ovog kantona 81 porodica zbrinuta je u alternativnom smještaju, u još uvijek postojeća dva kolektivna smještaja na području tešanjske općine, živi 70 lica, a u zgradama u Crkvicama i Radakovu u Zenici, te jednoj u Zavidovićima, smješteno je 150 osoba, koje spadaju u najugroženiju kategoriju raseljenih i izbjeglih osoba.

Ova lica podliježu federalnom i kantonalnom Zakonu o raseljenim osobama, kao i kantonalnom Zakonu o socijalnoj zaštiti, a oni podrazumijevaju obezbjeđenje privremenog smještaja, neophodne ishrane, pomoć u nužnoj opravci vlastitih kuća ili stanova, pomoć za otpočinajnje poslova za stvaranje vlastitih prihoda, socijalnu adaptaciju i psihološku podršku, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje djece i omladine, te podmirenje drugih nužnih životnih potreba.
U budžetu ZDK u ovoj godini za održivi povratak u ime interventne pomoći  planirano je 100.000 maraka, dok je za trajno stambeno zbrinjavenje obezbijeđen 1 milion i 100.000 maraka, a resorno kantonalno Ministarstvo uključeno je i u nekoliko projekta širih razmjera.Trenutno su u fazi implementacije projekti sa CRS-om, u trajanju od 33 mjeseca, a najaktuelniji je projekat koji podrazumijeva gradnju objekata za stambeno zbrinjavanje 15 prognaničkih porodica, za koji je iz budžeta ZDK opredijeljeno 600.000 maraka. Po ovom osnovu još je u toku javni poziv po općinama našeg kantona.

(RTV Zenica)