Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Negativni ekološki trendovi u Kantonu

Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica upriličio je seminar na temu „Značaj šuma za očuvanje i zaštitu životnih medija – vode, zraka i zemljišta“ simboličnog naziva „Stabla su braća naša“. Povod seminara bio je 5. juni, Međunarodni dan zaštite okoliša, a bilo je riječi i o zdravstveno–ekološkim trendovima na području našeg Kantona, o čemu je govorio načelnik Zavoda doc.dr.sci. Smajil Durmišević, dok je prof.dr. Sulejman Redžić govorio na temu „Nezamjenjiva uloga šuma u očuvanju i zaštiti životnih medija“. Prema izloženom, izveden je zaključak da u Kantonu vladaju nepovoljni ekološki trendovi, što se najviše ogleda u rastućem opterećenju životne okoline otpadnim materijama, lošem sanitarno-tehničkom stanju vodnih objekata, lošem sanitarno-tehničkom stanju objekata za uklanjanje otpadnih materija, naročito tečnih, te održavanju stanja lošega kvaliteta zraka u urbanim sredinama, posebno u gradu Zenici.

Zbog tako nepovoljne slike stručnjaci Zavoda predlažu mjere za poboljšanje, među kojima su najvažnije: sprječavati devastaciju šuma i zemljišta, posebno na slivnim terenima, uklanjati čvrste otpadne materije na higijenski način, graditi sisteme za prečišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda, a u selima promovirati i graditi higijenski ispravne septičke jame, graditi i pravilno održavati sanitarne deponije, osigurati zone sanitarne zaštite oko izvorišta,  poboljšati sanitarno-tehničko stanje vodnih objekata, zbog stanja hemijskog kvaliteta vode, što temeljitije prečišćavati vodu prije dezinfekcije te edukativnim, tehnološkim, saobraćajnim i administrativnim mjerama spriječiti dalje pogoršanje kvaliteta zraka u urbanim sredinama.