Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Rifat Delić posjetio Policijsku upravu II

Ministar unutrašnjih poslova Ze-do kantona Delić Rifat je sa policijskim komesarom Bečirović Fahrudinom 18. maja 2011. godine, posjetio Policijsku upravu II u Visokom,  gdje je održan i sastanak, na kojem su ministar i policijski komesar informisani od strane načelnika Policijske uprave II Ramović Šerifa i komandira Policijske stanice Visoko Omanović Edhema o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji na području koje je u nadležnosti ove policijske uprave.  

Tom prilikom konstatovano je da na području ove policijske uprave nisu zabilježeni veći bezbjednosni problemi, te da je stvaranju povoljne bezbjednosne situacije, uz redovne mjere koje se kontinuirano poduzimaju od strane policijskih službenika, naročito doprinijelo postupanje po Operativnom planu, koji je donesen na nivou Uprave policije i kojim planom su predviđene posebne mjere i radnje na poboljšanju bezbjedonosnog stanja na području ZDK-a  i koji je osnova za određene aktivnosti koje policijski službenici Uprave policije provode u toku 2011. godine.  

Bezbjednosna situacija na području opštine Visoko je ocijenjena zadovoljavajućom, uprkos teškoj ekonomskoj situaciji i velikom procentu nezaposlenog stanovništva. Takođe je istaknuta dobra saradnja sa opštinskim vlastima i drugim subjektima u društvu te je najavljen niz aktivnosti koje bi se trebale poduzimati u narednom periodu u cilju unapređenja bezbjednosnog stanja na području Ze-do kantona i stvaranja sigurnog ambijenta za sve građane opštine Visoko.