Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Skupština Udruženja “Damar omladine”

Udruženje “Damar omladine” Visoko svim članovima upućuje poziv na redovnu Skupštinu Udruženja koja je zakazana za 6. maj 2011. godine u velikoj sali Opštine Visoko sa početkom u 18 sati, sa sljedećim dnevnim redom (podložan izmjenama):
1) Izvještaj o radu Udruženja za 2010. godinu sa finansijskim izvještajem
2) Plan rada za 2011. godinu
3) Dopuna i izmjena Statuta Udruženja
4) Reorganizacija Upravnog odbora Udruženja
5) Razno.

U nastavku prilažemo izvadak iz Statuta Udruženja čl. 22. koji kaže: “Skupština punovažno odlučuje ako joj prisustvuje natpolovična većina članova, a odluke se donose usvajanjem preko 51% prisutnih članova Udruženja”, radi potrebnog broja prisutnih članova.