Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ko kome dijeli lekcije?

Prije početka razmatranja radnih tačaka posljednje sjednice Općinskog vijeća, održane u subotu 16. aprila 2011.g., dr. Senad Karavdić, sada već bivši vijećnik – odskoro na poziciji poslanika u Skupštini ZDK, uputio je nekoliko zamjerki na rad službe Općinskog vijeća Visoko. Prva se odnosila na njegovo nepozivanje na sjednicu ocjenjujući to nekorektnim i neprofesionalnim.

Odgovor je ponudila sekretar OV Zekija Omerbegović, naglašavajući da je služba Vijeća zaprimila samo njegovu ostavku i da nemaju zvaničnog dokumenta da je dr. Karavdiću prestao mandat u OV Visoko i da je postao poslanik.

Međutim, uvidom u navedenu dokumentaciju vidljivo je da je od CIK-a BiH 31. marta 2011.g. i dr. Senadu Karavdiću i  Općinskom vijeću Visoko dostavljena Odluka o prestanku mandata i dodjeli mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu SDA, kao i da je 22. marta 2011.g. iz iste institucije stiglo Uvjerenje o dodjeli poslaničkog mandata dr. Senadu Karavdiću, s klauzulom pravosnažnosti od 09. marta 2011.g. Očito je da se u ovom slučaju radi o nemarnosti nadležne službe.

„Nemojte poistovjećivati svoju funkciju poslanika, pa da danas imamo 28 vijećnika. Vi imate pravo i dužnost da pratite sjednicu i da nas obavijestite šta ste uradili na Skupštini ZDK, zadržite pravo da dajete primjedbe i sugestije o kojima raspravlja Općinsko vijeće. Molimo vas da ovo shvatite dobronamjerno, da se ne repliciramo. Vi ste nama danas očitali lekcije, a ja sam očekivala da ćete nam govoriti o tome šta se dešava na skupštini kantona.“

Ističući kako želi uputiti dobronamjerne sugestije Općinskoj službi vijeća, dr. Karavdić je naveo i detalje Prijedloga OV Visoko za Program rada Skupštine ZDK za 2011.g. kojima općina Visoko kandidira iste prijedloge od prošle, 2010.g.

„Ovo izgleda kao da se ništa nije događalo u 2010.g., nismo imali ideja. Mislim da je ovo vrlo neprofesionalan pristup“ – istakao je Karavdić, uz opasku  da je jedino iz naše Općine stigao ovakav materijal.

Uvidom u materijale o kojima je dr. Karavdić govorio primjećen je prijedlog razmatranja dinamike utroška sredstava iz Kapitalnih ulaganja Kantona, Zahtjev za regresiranje sadnog materijala, donošenje Zakona o lokalnoj samoupravi i Izvještaj o stanju općina odnosno jedinica lokalnih zajednica ZDK u smislu Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH, a priloženo je i nekoliko akata upućenih u originalnim formama iz Foruma građana Visokog, MZ Radovlje i MZ Rosulje kojima se između ostalog traži ukidanje Republike Srpske, Federacije i kantona te prijedlozi o sadnicama.

„Ovdje se očigledno nekome nije radilo, prihvatite ili ne,  to je činjenica i smatram da je bilo dovoljno vremena“ – rekao je dr. Karavdić ističući da je ovakva neprofesionalnost nedopustiva  i predložio da se poziv za slanje prijedloga uputi građanima, političkim partijama, nevladinim organizacijama, javnim preduzećima i ustanovama kao što se to radilo i ranijih godina.

Sekretar OV Visoko Zekija Omerbegović o ovim sugestijama  navela je kratak vremenski rok koji je dat zbog formiranja vlasti u ZDK, dodavši da je mišljenje odgovornih u službi bilo da su i prošlogodišnji prijedlozi još uvijek aktuelni.

„Ne vidim šta je tu sramotno kod prijedloga mjesnih zajednica i nevladinog sektora. Naravno da nisu svi profesionalci  u pisanju i ja se toga ne stidim. Dobili smo od vas lekcije i mi ih uvažavamo i nadam se da je cilj postignut“ – obratila se Zekija Omerbegović.

Uslijedila je i replika dr. Karavdića koji je rekao da se osjeća kao da je on dobio “lekciju”, ali je ostao pri stavu kako je veoma važno da se sarađuje. I sam je, kaže, bio mišljenja da se treba kritikovati kanton  iz kojeg nema povratih informacija, ali  nakon prvog boravka u Skupštini, dr. Karavdić se uvjerio da ima osnove da nas se ignoriše.

„Za nerad ne uvažavam nikakve isprike. Nije ovo nikakva lična uvreda, ja samo tražim da se radi kako treba u interesu građana, a ne da se zadovolji samo forma. Bilo je Općina koje nisu poslale ništa i smatram da je i to bolje već slati nakaradno.“

Dr. Karavdića je zanimalo i kakva je pravna težina usvajanja „informacije“ i koliko su one obavezujuće. Kao ilustraciju je ponudio informaciju o izgradnji mini hidrocentrala na rijeci Fojnici koja je usvojena od strane OV Visoko.

Podsjećamo, prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, lokalna zajednica je ona koja daje  saglasnost na izdavanje koncesije. Grupa zainteresovanih investitora: Adnan Smailbegović i Delić Nedžad, Džafić Dženan, “MIMI” d.o.o. Visoko, “MOBI” d.o.o. Visoko i “BERLIJETA” Visoko, tražila je od nadležnog kantonalnog ministarstva ponudu za dodjelu koncesija za izgradnju MHE, a u odgovoru su dobili da je zatraženo mišljenje općine Visoko  sa aspekta prostorno-planske dokumentacije i da su postupci prekinuti do donošenja izmjene dijela regulacionog plana općine Visoko, jer su predložene lokacije u koliziji s postojećim regulacionim planom Općine Visoko.

“Znači, uveliko se radi na tim hidrocentralama, a  mi ovdje nismo rekli ni da ih hoćemo ni da ih nećemo, usvojili smo informaciju i ja sada opet pitam kolika je težina informacija koje dobivamo? Mišljenja sam da uz svaku informaciju donesemo i zaključke, da ne bismo došli u situaciju kao sa spalionicom. Nisam protiv hidrocentrala, treba nam dobra studija izvodljivosti, ekološkom uticaju i o finansijskim efektima i da se o tome Vijeće izjasni.”

Dr. Karavdić je upoznao vijećnike kako će zatražiti i ocjenu ustavnosti Zakona o lokalnoj samoupravi sa Ustavom FBiH, ili da se Zakon stavi u proceduru pa da se kasnije čeka ocjena ustavnosti.

{joomplucat:66 limit=28|columns=4}