Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Vijećnici vs. Dalibor & Munib

Mi, dolje potpisani  vijećnici   OV  Visoko, u  povodu prekida  27. sjednice održane  26.3.2011. OBAVJEŠTAVAMO  JAVNOST  o  sljedećem:

Predsjedavajući  OV  gosp. Dalibor Tomičić, podržavajući zahtjev načelnika Općine, iskoristio je svoje ovlaštenje regulisano Poslovnikom o radu  OV i prekinuo sjednicu OV, u vrijeme trajanja rasprave o „SPALIONICI“  odnosno dok je razmatrana 6. /šesta/ tačka dnevnog reda sjednice: Informacija o stanju ekologije i životne sredine na području Općine Visoko  i o odvozu smeća.

Sjednicu je prekinuo iz razloga nemogućnosti  održavanja reda u sali, a nakon buke izazvane motociklima ispred zgrade Općine, iako su  vijećnici tražili da se ista nastavi jer nije bilo razloga za prekid.

Na ovaj način, grubo je spriječeno da se vijećnici izjasne o ovom trenutno najvažnijem pitanju za građane općine Visoko, te da OV donese odgovarajuće zaključke po istom.

Smatramo da je predsjedavajući Općinskog vijeća, prihvatajući prijedlog načelnika, zloupotrijebio svoje ovlasti  i tražit ćemo  njegovu odgovornost, a do tada želimo da javnost ima cjelovitu informaciju kako bi građani mogli donijeti ispravan sud o daljem toku dešavanja vezano za postupak pribavljanja okolinske dozvole za projekat „SPALIONICE“ u krugu Preventa u Topuzovom Polju, koji je u toku.

 

Saopćenje potpisali:

Dinka Omanović

Sabahudin Čehajić

Eldin Ohran

Mirza Ganić

Ferid Provalić

Halim Pihljak

Ajhan Akova

Admir Tatar

Mufid Bečarević

Mirzet Hindija

Admin Mostić

Halim Dervišević

Husnija  Merdić