Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Intervju: Zlatko Lagumdžija – SDP – u u ZDK pripada mjesto premijera!

altBoravak predsjednika SDP-a Bosne i Hercegovine dr. Zlatka Lagumdžije u Zenici, koji je prisustvovao sjednici Glavnog odbora ove političke partije,  iskoristili smo i za razgovor.

NR: Zamolit ćemo Vas da nam kažete dokle je stigao pregovarački proces oko formiranja nove vlasti u Ze-do kantonu?

LAGUMDŽIJA: Pregovarački proces u Zenici, kao i u Tuzli, Mostaru, Bihaću, Goraždu,  te  drugim gradovima, odnosno kantonima, nije prepušten Sarajevu. Ključnu ulogu u pregovorima u pojedinim kantonima vode naši kantonalni predsjednici, izabrani čelnici te kandidati za mandatare kantonalnih vlada, naravno uz punu koordinaciju sa pregovaračkim timom SDP-a BiH. Mi želimo napraviti cjelovitu, konzistentnu vlast, od državnog nivoa, preko entiteta do kantona. Ovdje u Zenici očigledno još ima nekih neusaglašenosti između ljudi koji pregovaraju oko funkcije premijera. Međutim, stav SDP-a je savršeno jasan i mi smo te kriterije davno usaglasili. Dakle, političkoj partiji koja ima veći broj glasova u kantonima pripada funkcija premijera. U Ze-do kantonu je razlika u izbornom rezultatu između SDP-a  i SDA, da tako kažem «u pet deka» U Srednjobosanskom, kao i u Ze-do kantonu SDP i SDA imaju isti broj poslanika, ali je činjenica da je SDP u Zenici, odnosno u ovom Kantonu,  napravio nešto bolji izborni rezultat, kao što u Travniku, odnosno u SB kantonu, nešto bolji izborni rezultat pripada SDA-u, kada su u pitanju  kantonalne liste. Znači princip formiranja vlasti je vrlo jasan. Vrlo je važno, i ja ću na tome insistirati, da nova Vlada Zeničko-dobojskog kantona napravi konkretan program, a s tim u vezi mislim da bi se SDP-ovi pregovarači  trebali uhvatiti u koštac sa identificiranjem pravih problema. Ovom prilikom  moram pomenuti i građane Ze-do kantona, koji su u minule četiri godine, napravili veliki uklon prema SDP-u BiH, ne radi se samo o tome da smo dobili veći broj glasova, nego ijedna druga politička partija, nego i o tome što su ljudi željeli  da se u slijedeće četiri godine dogode promjene. A promjenu su, uz puno uvažavanje svakoga lično, ali i svake političke stranke, prepoznali jedino u SDP-u.

Kantoni su mjesta za implementaciju pet SDP-ovih politika

NR: Tema zeničke sjednice Glavnog odbora  SDP-a BiH između ostaloga je i razmatranje  odluke o formiranju programskih koalicija (odluka je i usvojena- op. aut.)?

LAGUMDŽIJA: Predsjedništvo SDP-a BiH je jednoglasno usvojilo ovu odluku, a njenim usvajanjem na Glavnom odboru zapravo ćemo stvoriti preduslove  za konstituiranje vlasti u pojedinim kantonima. Istina, bolje je bilo da smo išli obrnutim redom – da smo prvo konstituirali državnu, pa entitetske vlade, međutim poznata su vam neslaganja prvenstveno oko toga da pravimo programske koalicije. Ako ne postoji spremnost  za takvo nešto na državnom nivou, pa i u entitetima, u kantonima  sigurno postoji da se radi na programskim koalicijama. Poznato  je, kada je riječ o Federaciji BiH, da se najveći broj predizbornih projekata SDP-.a, to je naših pet politika, ustvari rješava u kantonima i entitetima. I zato bih se  ja kao predsjednik SDP-a BiH, kada bi bio pred dilemom  – vlast SDP-a na državnom nivou ili  u kantonima, opredijelio da to bude ovo drugo, jer država je nažalost, takva, da se ne može puno toga realizirati od predizbornih obećanja SDP-a. Prirodno, entiteti su takođe mjesto gdje se najveći dio problema, a uz pomoć pet SDP-ovih politika, mogu riješiti.

Nećemo korigirati stavove iznijete u Platformi

NR: Ostaje li SDP BiH u cjelini pri stavovima  iznijetim  u Platformi zajedničkog nastupa u institucijama BiH, u mandatnom periodu 2010-2014. godina?

LAGUMDŽIJA: Nema ni jednog razloga da odstupimo od bilo kog stava iznijetog u ovom dokumentu. Kad je riječ o Platformi, koristim priliku da se zahvalim medijima, ali i svima onima koji su imali pozitivne, ali i negativne stavove o Platformi, kao i onima koji su sugerirali njenu doradu. Mislim da je jako važno da se u ovoj zemlji počne razgovarati o tome šta nam je posao, a ne ko će na koju funkciju i mjesto sjesti. Vrlo sam zadovoljan, kada je riječ o Platformi, evo na zeničku sjednicu Glavnog odbora SDP BiH sam došao sa zajedničke sjednice Predsjedništva Saveza samostalnih sindikata BiH i predsjednika SDP-a, SDA, NS Radom za boljitak i HSP-a, na kojoj  su predstavnici Sindikata imali čak i dodatnih  prijedloga i sugestija, što je korak dalje u odnosu na našu Platformu. Očekujem da i drugi segmenti društva, počev od akademske zajednice, do nevladinog sektora, pa i medija, daju svoj doprinos u  brušenju pri pravljenju  što je moguće boljeg projektnog zadatka, zvanog nova vlast u Bosni i Hercegovini.

NR: Može li se očekivati da će u  vlasti Federacije BiH participirati HDZ BiH i HDZ 1990?

LAGUMDŽIJA: To iskreno ne zavisi od SDP-a, već od onih  koji  hoće ili neće razgovarati o tome šta nam je činiti.

NR: Da li je stranačka nedisciplina  u Narodnoj stranci Radom za boljitak poljuljala povjerenje  SDP BiH u ovu političku partiju, inače vašeg  koalicionog partnera?

LAGUMDŽIJA: Ne volim komentirati događanja u drugim političkim partijama. Ali ću kazati kako se krenulo u brutalni obračun sa svim ljudima, koji se ne uklapaju u izbornu volju građana. Mi u SDP-u znamo od ranije za trgovinu ljudima i prijetnje. To što se dešavalo u srednjoj Bosni, gdje su upućivane besprimjerene prijetnje i pokušaj trgovine ljudima, ono je što me posebno zabrinjava. Zapravo mene ne zabrinjavaju naši partneri, nego oni koji se bave takvim stvarima.

NR: Kada građani Ze-do kantona mogu očekivati formiranje vlasti?

LAGUMDŽIJA: Iskreno se nadam da ćemo to riješiti u narednih petnaestak dana, te da građani  ovog Kantona neće osjećati posljedice koje bi mogle na bilo koji način  ugroziti njihov život, ili dovesti u pitanje njihovu egzistenciju.

(Naša Riječ)