Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Javna rasprava o budžetu za 2011.g.

altGrađanima općine Visoko, općinskim vijećnicima i izvršnim tijelima Općine, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi da učestvuju u javnoj raspravi, predsjedavajući Općinskog vijeća Visoko oglašava i upućuje javni poziv za

                                                                            JAVNU RASPRAVU

– O NACRTU BUDŽETA OPĆINE VISOKO ZA 2011. GODINU,

– O NACRTU ODLUKE O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE VISOKO ZA 2011. GODINU I

– O NACRTU PROGRAMA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO ZA 2011. GODINU.

 

Općinsko vijeće Visoko je na 23. sjednici, održanoj 6.11.2010. godine, utvrdilo Nacrt budžeta općine Visoko za 2011. godinu, Nacrt odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2011. godinu i Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2011. godinu, te donijelo zaključak da se o utvrđenim nacrtima  otvori javna rasprava u trajanju od 30 dana.

Završna javna rasprava će biti održana u PONEDJELJAK, 6.12.2010. godine, u velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 14 sati, uz napomenu da je uvid u tekst nacrta moguć na web stranici Općine Visoko serda.ba i u nadležnim općinskim službama.

 

                                                                                                                   PREDSJEDAVAJUĆI

                                                                                                                Općinskog vijeća Visoko

                                                                                                                   Dalibor Tomičić, s.r.