Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Sastanak načelnika policijskih uprava ZDK

altDanas, 03.12.2010. godine sa početkom u 09,00 sati, u prostorijama Uprave policije, policijski komesar Fahrudin Bečirović je sa načelnicima Sektora uniformisane policije i Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a ZE-DO kantona kao i načelnicima policijskih uprava na području MUP-a ZE-DO kantona, održao radni sastanak, na kojem je prvenstveno analizirano stanje bezbjednosti na području Kantona za mjesec oktobar tekuće godine,  rezultati i aktivnosti po zavedenim akcijama i aktuelnim operativnim planovima te su razmatrane druge tekuće aktivnosti.

U tom kontekstu su elaborirani dosadašnji rezultati rada po svim segementima, tačnije u oblasti kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja,  te je razmatran izvještaj o radu Uprave policije za mjesec oktobar tekuće godine.

U nastavku je vršena analiza stanja u oblasti bespravne sječe šume te su prezentirani rezultati svih aktivnosti koje su poduzimane u proteklom periodu po zavedenoj akciji „ Šuma“.

Posebno su razmatrane operativne aktivnosti ove Uprave koje će se intezivno preduzimati u narednom periodu.

Predmetni sastanak je otvorio i vodio policijski komesar Bečirović, koji je ukazao na značaj poduzimanih aktivnosti po svim tačkama dnevnog reda, ozbiljnog i profesionalnog postupanja u primjeni zakonskih ovlaštenja te je zatražio od svih načelnika detaljno informisanje po svim segmentima a koji se tiču nadležnosti organizacionih jedinica kojim isti rukovode. U završnom dijelu sastanka su doneseni i određeni zaključci sa konkretnim zaduženjima te utvrđenim rokovima za realizaciju istih.