Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Federalna uprava civilne zaštite: U Visokom nivo rijeka Bosne i Fojnice opao je za 1 metar

altNa osnovu podataka i informacija koje smo prikupili od Operativnih centara civilne zaštite općina, općinskih Službi civilne zašitite i drugih subjekata Zeničko-dobojskog kantona, izvještavamo Vas o slijedećem:

Na području općine Visoko nivo rijeka Bosne i Fojnice opao je za 1 metar, jedinu prepreku normalnom odvijanju saobraćaja predstavlja Biskupski potok koji prelazi preko regionalnog puta Kakanj – Visoko i otežava saobraćaj.