Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Za visoko.co.ba piše Gordan Koso: Univerzalan rukometaš nije onaj koji nikoga ne oponaša nego onaj koga nitko ne može oponašati

altKad je u pitanju strategija a na osnovu poređenja uslova koje imamo mi i ostali u našem bližem te naročito širem okruženju, za razvoj rukometa tj. funkcionalne postavke kluba na modernim principima, može se uočiti niz činjenica koje nas u startu čine inferiornijim. Povremeni uspjesi dolaze kao prirodna predodređenost našeg mentaliteta za kolektivne sportove i prirodno svojstvo našeg lokalnog stanovništva koje se ogleda u dobrim antropometrijskim i fizičkim karakteristikama, te sporadičnim primjerima pojedinaca sa nešto izraženim afinitetima za rad u ovoj oblasti. Kontinuiran odabir u radu i pojavljivanje talentiranih pojedinaca, a da ne spominjemo generacije u našoj sredini gde se pridaje dosadašnji nivo značaja radu sa mlađim kategorijama nije baš učestalo.

Međutim, ostvariti kontinuitet uspeha u uslovima koje imamo u gradu, je praktično nemoguće. Posebno je to teško u rukometu koji radno ima konstantnu stagnaciju, zahvaljujući  između ostalog pojedincima kako u klubu tako i oko kluba, koji nikako da postave osnovno pitanje sami sebi  ¨otkud ja u rukometu¨ !

* Sport je veliki biznis-veliki biznis se reprodukuje u uslovima gdje ima novca – gdje ima novca ima i veoma velikog interesovanja za bavljenje sportom. Interesovanje za profitabilnu sportsku granu konstantno proširuje bazu sa mlađim uzrastom – široka baza uz stručan rad iz kvantiteta daje kvalitet – krug se tako zatvara i ponavlja u novim valovima univerzalno-modeliranih rukometaša.

1. Rukomet je u nekim gradovima  vodeći, jer je tradicionalno rukomet njihov broj jedan sport.

2. Vrhunski rukomet kreiraju i vode klubovi u saradnji sa „gradskim ocima“, zajednička strategija je za one koji imaju izgrađene radne navike, profesionalizam, pobjednički mentalitet odgovornost i upornost, a da ne govorimo o permantnoj potrebi da se uvjek budu prvi.

3. U vrhunskim rukometnim sredinama  bavljenje rukometom i broj registrovanih igrača (kvantitet) direktno utiče na širinu i kvalitet proizvedenog materijala (igrača). Ostali sportovii su u drugom planu uz obavezu da im se nametne cilj da budu svi baza za neku buduću nadgradnju-uz obavezno kontrolisano rukometno selekcioniranje.

4. Rukometno razvijeni gradovi imaju visok životni i sportski standard i odlične uslove za razvoj svih sportova, a time i rukometa.Veči broj školskih sportskih hala (rukometnih dimenzija)  i kvalitetnih vanjskih rukometnih terena uz stručan rad, sa precizno definisanim programima neminovno vodi ka uspjehu.

5. Materijalni status nekog sporta direktno stimuliše maštu, želje, voljni momenat i ambicije sportiste.

6. Materijalni momenat i izgledi da se zaradi novac stimulišu posebno adolescentnu populaciju da se bave uspješnim sportovima.

7. Konstantno ulaganje u mlađe kategorije koja je u razvijenim rukometnim sredinama “normalna životna potreba” za zdrav razvoj stanovništva kod nas je zbog velike krize i sitnih ličnih interesa u velikoj stagnaciji.