Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Porodična medicina u ZDK

altUsluge porodične medicine u Zeničko-dobojskom kantonu (ZDK) koristi polovina stanovništva, njih 270 hiljada, u 46 ambulati u urbanim i 54 u ruralnim područjima Kantona.

U adaptaciju prostora i opremanje ambulanti porodične medicine, te za edukaciju kadra, Vlada ZDK do sada je uložila blizu 407.000 KM, a Vlada Federacije BiH  1.931.300 KM.

Kako bi bili zadovoljeni nužni  standardi, s obzirom na broj stanovnika, na području Kantona potrebno je otvoriti još 51 ambulantu porodične medicine, te osposobiti oko 70 stručnih zdravstvenih timova, saoštio je Kantonalni zavod za javno zdravstvo u Zenici.

Federalno ministarstvo zdravstva vodi pregovore sa Svjetskom bankom (WB) oko novog kreditnog zaduženja, kako bi obezbijedilo sredstva za narednu fazu implementacije projekta porodične medicine u Federaciji BiH.

(Zenicablog.com)