Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Implementacija projekta porodične medicine u ZDK

altSistem porodične medicine dosada je zaživio u većini općina na prostoru ZDK, a ovaj vid primarne zdravstvene zaštite pruža se za oko 270.000 stanovnika u 46 ambulanti porodične medicine u urbanim i 54 ambulante u ruralnim područjima kantona. Dio je ovo četvorogodišnjeg projekta implementacije porodične medicine na području, Federacije BiH, zašta je naša država sredstva obezbijedila od Međunarodne agencije za razvoj. Na teritoriji ZDK u adaptaciju prostora i opremanje ambulanti porodične medicine, te edukaciju kadrova kantonalna Vlada uložila je blizu 407.000 KM, a Federacija BiH 1 milion i 931.300 maraka i to samo u prve dvije faze projekta, jer je treća faza u toku i ne zna se količina uloženog novca.

Da bi se zadovoljili nužni standardi, a shodno ukupnom broju stanovnika, na prostoru ZDK potrebno je otvoriti još 51-u ambulantu porodične medicine, te osposobiti i 70-tak stručnih zdravstvenih timova, a kako potrebe za dalji nastavak ovog projekta postoje i na području cijele Federacije, da bi obezbijedilo sredstva za narednu fazu implementacije porodične medicine, Federalno ministarstvo zdravstva vodi pregovore sa Svjetskom bankom za novo kreditno zaduženje.

(RTV Zenica)