Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Projekat “Ispenji najljepši smjer. Ispenji ZDRAVLJE!”

Projekat “Ispenji najljepši smjer. Ispenji ZDRAVLJE!” implementira Udruženje za zaštitu rijeka, riječnih slivova i ekstremne sportove “Eko Viking” Visoko u saradnji sa MZ Gračanica, Omladinskim udruženjem “Mladost” Gračanica i UGORIV “Budi mi prijatelj” Visoko.

Apliciranjem projektne ideje na Javni poziv koji je raspisao Centar za promociju civilinog društva (CPCD) uz finansijsku podršku SIDA-e, u sklopu Programa malih grantova (PMG), komponente “Inicijative za razvoj zajednice”, od ukupno 257 pristiglih aplikacija, projekat “Ispenji najljepši smjer. Ispenji ZDRAVLJE!” je prepoznat kao inovativan i vrijedan za razvoj lokalne zajednice, uz još 15 projekata iz drugih općina. 

Cilj ovog projekta je promovirati sportsko penjanje u lokalnoj zajednici i povećati broj uključene djece romske nacionalnosti u sportske aktivnosti. Kroz realizaciju projektnih aktivnosti ostvarit će se volonterski rad, ohrabriti lokalna filantropija i socijalna odgovornost te promovirati međusektorska saradnja i partnersko djelovanje. 

Impementacija projekta će trajati do 15.12.2010. godine., a svi članovi i simpatizeri grupe će biti na vrijeme obaviješteni o aktivnostima.Jedna od njih je i organiziranje Škole penjanja, predviđena za novembar 2010.godine.