Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Rok za donošenje kantonalnog Zakona o plaćama policijskih službenika ističe danas

altRadna grupa, formirana od predstavnika Vlade ZDK i kantonalnog Sindikata policije, još 23. septembra izradila je radnu verziju Nacrta novog kantonalnog Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika, koja je usklađena sa novim federalnim Zakonom.

– Pomenuti dokument, odmah po njegovoj izradi, uputili smo premijeru ZDK i kantonalnoj Vladi i posebnim pismom podsjetili ih da rok za njegovo donošenje ističe, 27. oktobra, izjavio je predsjednik Sindikata policijskih službenika MUP-a ZDK, Elvedin Mioč, navodeći da će kantonalni odbor ovog sindikata na vanrednoj sjednici, zakazanoj za četvrtak, utvrditi dalje aktivnosti i mjere koje će poduzeti, jer Sindikat insistira na provedbi novog federalnog Zakona.

– Mi želimo saradnju, ali tražimo i svoja prava, jer se ovim Zakonom konačno uspostavlja izjednačavanje plaća policijskih službenika u svim kantonima na prostoru Federacije BiH, a reguliše se i plaćanje naknada za noćni, te rad subotom i nedjeljom, kao i u vrijeme državnih i vjerskih praznika, ističe gospodin Mioč.

(www.rtvze.ba)