Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Promocija literarnih radova učenika visočke Gimnazije i OŠ Kulin ban Visoko

altPromocija literarnih radova  o temi “Isključenje” bit će održana u petak 22.oktobra u prostorijama OŠ Kulin ban u Visokom. Projekat je pod pokroviteljstvom Evropske unije i okupio je učenike iz OŠ Kulin ban i visočke Gimanzije.Vođa projekta je Emina Kamber – Čabaravdić.

Istaknuta književnica i prevoditeljica Emina Čabaravdić Kamber,  dobitnica je medalje za posebne zasluge SR Njemačke, koju joj je uručio predsjednik SR Njemačke. Rođena je u Kaknju. Od 1968. godine živi u Hamburgu. Ona je 2. predsjednica Udruženja njemačkih pisaca u Hamburgu. Članica P.E.N. Centra Holandije, Udruženja autora Hamburg. 1988.godineje osnovala  međunarodni literani klub „La Bohemina“, a od 1992. godine je docentica  na Visokoj školi u Hamburgu za književnost i umjetnost u egzilu. Objavljujući liriku, prozu, filmske reportaže i dokumentacije u Njemačkoj, Italiji i SAD-u, postala je internacionalno poznata i dobitnica je više međunarodnih nagrada.

Među najpoznatijim objavljenim djelim su:

• Emina, ljubavne pjesme iz Bosne (CD – interpretacija starih bosanskih pjesama- Sevdaha),

• Ich haette dich gerne lachen sehen (Rado bih vidjela da se smiješ), pjesme,

• U Emminom srcu,

• Wenn die Granaten fallen bleibt dein Herz stehen (Kada padaju granate, srce ti stane), dokumentacija o

djeci u BiH nakon rata,

• Domovina u srcu,

• Moji stihovi,

• Riječi lete kroz dane,

• Sve je daleko od mene.

 

Promocija projekta literarnih radova o temi “Isključenje” učenika uz izložbu knjiga i druge planirane aktivnosti bit će održana u sali OŠ Kulin ban u Visokom u petak 22.oktobra od 16.00 sati.