Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Općinsko vijeće Visoko: Polugodišnje izvršenje budžeta nerealno – stav većine vijećnika

altDalibor Tomičić (SDP) je tajnim glasanjem sa 21 glasom za i jednim protiv izabran za novog predsjedavajućeg Općinskog vijeća Visoko. Također je i Ajhan Akova(SBIH)  položio zakletvu za novog vijećnika na mjesto u maju mjesecu preminulog Mije Mateše.

Tokom 22. sjednice OV, prve nakon tri mjeseca pauze, raspravljalo se o polugodišnjem budžetu općine Visoko za koji je većina vijećnika istakla da je nerealna, te kako ćemo se na kraju godine suočiti sa  manjkom od oko 2 miliona KM. Vijećnici su prihvatili prijedlog vijećnice Jasmine Zubić da se uputi urgencije Savezu općina i gradova o hitnosti primjene Zakona o lokalnoj samoupravi kako bi i Općina Visoko dobila  značajnija finansijska sredstva s kantonalnog nivoa. Zubićeva je konstatovala i da se 80 posto  potreba građana ostvaruje s lokalnog nivoa ističući potrebu  sa se ojača lokalni nivo vlasti.

Vijećnici su usvojili Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Visoko za prvih šest mejseci ove godine sa realizacijom zaključaka OV. Vijećnici su prihvatili i stav Komisie za društvene djelatnosti da je evidentan određeni broj zaključaka OV koji nisu realizovani ili je realizacija u toku te se sugeriše nadležnim općinskim službama da se o razlozima nerealizacije zaključaka informiše OV do kraja godine.

Vijećnici su primili k znanju i kratko diskutovali i o Informaciji o stanju i poslovanju privrede na području općine Visoko u prošloj godini sa posebnim osvrstom na stanje poljoprivredne proizvodnje i oblast zapošljavanja. Vijeće je prihvatilo sugestiju Komisije da se ubuduće Informacija razmatra ranije, u prvom polugodištu, te da nadležna općinska služba prikupi određene podatke kako bi se uspoređivanjem i analizom  važnih parametara moglo ukazati na suštinski problem  i predložiti završni zaključak sa prijedlogom potrebnih aktivnosti. Prihvaćeni su i prijedlozi  da kantonalna inspekcija pojača kontrolu rada na crno, da se uvede regresiranje sadnog materijala, te da se cirkularnim pismom  pozovu poljoprivrednici na upis u registar.

Također je ocjenjeno  da Agencija za privatizaciju ZDK nije ispunila očekivanja s obzirom da, prema Informaciji o procesu privatizacije na području općine Visoko u prošloj godini, nisu provedene aktivnosti na ubrzanju ovog procesa, niti su okončane aktivnosti kako po započetim, tako i po raskinutim ugovorima.