Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Odluke vlade ZDK

altVlada Zeničko-dobojskog kantona na svojoj 19. sjednici je donijela set odluka iz oblasti privrede, finansija, poljoprivrede, te socijalne politike i obrazovanja. Prije svega, usvojene su Smjernice ekonomske i fiskalne politike ZDK za 2011. godinu koje je pripremilo Ministarstvo finansija, a što spada u redovnu aktivnost i predstavlja neophodan dokument prije izrade budžeta za narednu godinu. U ovim Smjernicama navedene su projekcije prihoda Ze-do kantona po različitim osnovama ali i teškoće koje se očekuju u prikupljanju ovih prihoda. Jedna od stalnih prepreka jest što se politika javne potrošnje, a prije svega plaća i naknada za rad u javnom sektoru kreiraju na nivou Federacije BiH, a na koje kantoni nemaju uticaja.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada usvojila odobravanje sredstava privrednim društvima za regresiranje kamata na investicijski kredit. Po tom osnovu, preduzeće „Jami“ Sarajevo, podružnica Tešanj dobilo je 10.860 KM, a preduzeće „Inox“ Maglaj 7.500 KM po istom osnovu. Uz to, preduzeću „Jami“ odobreno je i  14.000 KM za uvođenje međunarodnog standarda za upravljanje kvalitetom ISO 9001-2000. Potom, odobreno je raskidanje ugovora o koncesiji za „Almy transport“ Zenica i obnova postupka dodjele koncesije jer je tokom istraživanja utvrđeno da se na lokalitetu Bistričak, Općina Zenica ne nalazi krečnjak za koji je ovo preduzeće apliciralo kod podnošenja zahtjeva za koncesiju, već kamen rožnac-fliš. Pored toga, privrednom društvu „Hajdić“ Maglaj odobrena je koncesija za istraživanje i eksploataciju krečnjaka na ležištu Kosova, Općina Maglaj. Biznis servis centru Vlade Ze-do kantona na ovoj sjednici dato je zaduženje za izradu Akcionih planova za strateško planiranje za Ze-do kanton. Naime, na osnovu usvojene Strategije razvoja Federacije BiH za period 2010.-2020, te nedavno izrađene Strategije razvoja Ze-do kantona za isti period, potrebno je izrađivati godišnje akcione planove te vršiti monitoring, evaluaciju i izvjestiti o urađenim aktivnostima federalni Zavod za programiranje razvoja.