Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Visoko: Pad prihoda od indirektnih poreza za 12 %

altJedno od vijećničkih pitanja upućeno  federalnom Ministarstvu finansija  bilo je visina pripadajućih  sredstava za općinu Visoko iz indirektnih poreza za 2009.g.

Iz tabelarnog prikaza u odnosima između 2008.g i 2009.g. vidljiv ej pad neto prihoda od indirektnih poreza u 2009.g. za 11% što je uslijedilo  uticajem globalne ekonomske krize,a  što se odrazilo na smanjenje tih prihoda i za korisnike  u FBiH i to za oko 15% – navodi se u odgovoru iz Ministarstva finasija FBiH.

„ U 2009.g.  općini Visoko ukupno je doznačeno 2  614 700, 85 KM, što je manje za 12% u odnosu na 2008.g.  u kojoj je ukupno Visokom pripalo  2 962 693,48 KM. Ako se uzme u obzir činjenica da koeficijent učešća u prihodima od indirektnih poreza  općine Visoko od perioda uvođenja modela ima stalnu tendenciju rasta, ublaženi su efekti pada prihoda od indirektnih poreza.“ – navodi se u odgovoru.