Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Suzbijanje prosjačenja: Privedeno 12 lica od marta 2009.g.

altProblem prosjačenja, posebno djece, problem je urbanih sredina svugdje, a posljednjih godina i u Visokom.  S obzirom da je u Visokom ova pojava postala zabrinjavajuća, u martu prošle godine je potpisan „Protokol o suzbijanju prosjačanja“ između PS Visoko, Centra za socijalni rad i Udruženja Roma.

Kako se navodi iz PS Visoko službenici su  od marta 2009.g. priveli  12 lica kojima su uručeni prekršajni nalozi. „Mnogo je veći broj lica koja su policijski službenici legitimisali i iste upozorili da ne smiju prosjačiti, a  potom ih udaljili sa lokaliteta na kojima su zaticani u prosjačenju.“

Činjenica je da je veliki broj djece iskorišten za ovu aktivnost, posebno na raskrsnici Ciglane gdje djeca traže novac od vozača koji se zaustave na semaforima. Takvu djecu na prosjačenje navode njihovi roditelji koji se često nalaze u blizini i sve to posmatraju.

Također, analizirajući ovu problematiku vidljivo je da prosjačenje pretežno vrše lica koja su slabog imovnog stanja, invalidna lica i lica koja vrše prosjačenje iz navike (lica romske nacionalnosti). U većem broju slučajeva službenici policije preventivno djeluju na takva lica te ih udaljavaju sa mjesta na kojem  su vršili prosjačenje, a  sve iz razloga jer bi sankcionisanjem takvih lica doveli iste u još teži položaj i njihovo loše materijalno stanje kažnjavanjem još više pogoršali. – navodi se u informaciji iz PS Visoko.

Iz Centar za socijalni rad pozdravljaju dosadašnje aktivnosti i smatraju  da su provedeni pozitivni efekti.  Za sedam je lica Centar  priznao pravo na jednokratnu pomoć i u tom iznosu su im kupljeni prehrambeni proizvodi.

„Veliki problem nam predstavljaju lica koja dolaze s drugih općina i prose u našem gradu, a  takvih je znatno veći broj u odnosu na lica koja su sa područja naše općine.“ – navode iz Centra uz mišljenje da će saradnja između PS Viosko i Centra za socijalni rad Visoko dati još bolje rezultate u sozbijanju prosjačenja na području Visokog.