Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Održana Skupština RK”Bosna-Prevent”: Usvojeni strateški i finansijski plan, dopunjen UO.

altNa Skupštini RK “Bosna Prevent ” koja je održana sinoć po prijedlogu  Upravnog odbora izvršena je verifikacija novih članova Upravnog odbora .Takođe je dato saopštenje o ostavkama koje su u ranijem periodu podnesene od strane pojedinih članova i koje su privaćene a to su : Mehmed Greda, Mahir Džuđo, Midhat Karamović,Tarik Karavdić, Enes Handžić i Emir Džafić.

Upravni odbor RK “Bosna Prevent” trenutno broji 11 članova i to su: predsjednica Upravnog odbora: Edina Hasečić, te članovi : Dragan Dilber, Almedin Babić, Nedžad Smailagić, Mahir Kalota, Mahir Babić, Almedina Mušinbegović, Nijaz Ahić , Hasan Šahinović, Emir Fejzović i  Adi Hećo. Ova posljednja tri imena i prezimena su novi članovi UO. Na ovoj sjednici Skupštine kluba je usvojen i strateški plan, kao i finansijski plan koji je rađen na bazi proračuna minimalno potrebnih sredstva za funkcionisanje kluba i iznosi 278.500,00 KM,što je u odnosu na predhodnu godinu planiran rast budžeta od cca 16%.