Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Za visoko.co.ba piše Goran Čakić: Mostovi Visokog

Prvi naziv mjesta na kom se prelazila rijeka bio je „brod“ te taj toponim   susrećemo  na rijeci Fojnici i Bosni.Prelazi preko rijeka gazom, kako se to nazivalo, su bili ipak karakteristika   malih vodostaja pa nije nikakvo čudo što su mostovni prelazi pravljeni da bi služili i u vrijeme visokih vodostaja.

Ulaskom u Bosnu Princ Savojski je , odnosno  grof Luigi Ferdinand Marsiglio kartograf, načinio karte za nastupanje vojske i na taj način ostavio prvi trag o postojanju mostova na rijeci Bosni.Na karti se vide dva mosta , jedan u Visokom i jedan nizvodno na dvije  trećine toka prema Kaknju.Prema narodnom predanju to  bi  trebao biti most u Dobrinju, ali  za njegovu tačnu lokaciju nema podataka. Na karti se vidi da je postojao.

Karta Visokog sa prikazom grada i trase puta od Sarajeva (Serallia)

Karta šire okoline sa prikazom područja prema Kaknju ( Hann)

Tačnih podataka iz srednjeg vijeka nema , ali se iz predanja spominje kameni most na rijeci Fojnici koji je prelazio rijeku u današnjoj Zukića Luci i bio vezan cestom sa vrhom Plješevice i dalje do ulaza u Vratnicu na mjestu gdje je danas imanje Zečevića.Kako je nekad tom trasom prelazio rimski put i išao dalje prema Brezi i Varešu, predpostaviti je da je to trasa koju su izgradili Rimljani pravcem prema  današnjoj Tuzli.

Prvi čvrsti most, betonski most, izgrađen je  u periodu 1926-1928 godine.Na snimku se vidi . nadzornik izgradnje dipl. Ing. Julije Hahamović, kasnije akademik i izvođač radova Adam Til

Završen  1928.g.Interesantan je most ikoji se vidi kroz luk novog mosta.Betonski most je bio četvrti izgrađeni most.Prvi drveni most je izgrađen 1833-1834.g, ali iznad sadašnjeg mosta.Poslije poplave 1868.g je izgrađen novi takođe iznad sadašnjeg.Vidljivi su i danas ostaci temeljnih kula oba drvena mosta.Treći most je takođe izgrađen  negdje oko 1890.g na lokalitetu sajmišta današnji Hotel Visoko, išao je preko ade i izlazio na današnjoj autobuskoj stanici.To je most koji se vidi kroz luk novog betonskog mosta.Desno, vidi se jedan uski visoki objekat.To je malta koja je nestala poslije 1945.g.

Čabaravdića most

Izgled mosta sa strane od Jalije.Vidljivo je da su stupe prolazile ispod mosta.
Snimak iz 1935 g.

Isti most 1935.g.

Obnovljeni most za Prijeko 1940.g koji se danas gradi iznova

I onda opet nakon 43 godine.


Most iza zgrade Soko je predstavljao dugo vremena komunikaciju sa ljetnjom baštom u adi Sastavci.
Snimak iz 1934.g

Most  za Prijeko izgrađen 1959.g kad su prestali da se koriste Čabaravdića most i most za prijeko.Ostali su još kraće vrijeme ali su postali prijetnja za dječije nestašluke pa su porušeni.

Jezero koje je postojalo kraće vrijeme.Velika radost Visokog, ali i tužno sjećanje na utapanje  Vejsila Buze-Veke i jezero nestade za sva vremena.

O žičanim mostovima nema nekog pomena jer su daleko mlađi nego drveni i kameni.
Čeličnih mostova nije bilo u našoj okolini izuzev onoga kojeg je dovukao i postavio u Luci
Asim Kazaerović i onog prema Grajanima koji je takođe skinut negdje s pruge i dovučen u Visoko.