Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

CIK: Nova pravila kod imenovanja članova biračkih odbora

alt

Centralna izborna komisija BiH donijela je na današnjoj sjednici novo uputstvo o utvrđivanju kvalifikacija, broja članova, postupka žrijebanja i imenovanja, obuke, provjere znanja i certificiranja članova biračkih odbora i mobilnih timova za glasanje.

Novo uputstvo je doneseno nakon povratnih informacija sa terena i opravdanih prigovora izborne administracije i političkih partija, saopćio je CIK BiH.

Iako su zakonske norme koje reguliraju imenovanje članova biračkih odbora kontradiktorne, CIK BiH nastojao je riješti tu situaciju sa

Uputstvom o utvrđivanju kvalifikacija, broja članova, postupka žrijebanja i imenovanja, obuke, provjere znanja i certificiranja članova biračkih odbora i mobilnih timova za glasanje.

“Izvršili smo testiranje ranije usvojenog uputstva, međutim u praksi se pojavila situacija u pojedinim opštinama da se pojedini politički subjekti koji nastupaju u koaliciji dovode u neravnopravan položaj sa političkim strankama koje nastupaju samostalno. Komisija je ovom pitanju posvetila posebnu pažnju”, kaže se u saopćenju.

Novo uputstvo koje je donio CIK BiH je pravičnije i izbjegnuta je situacija prevlasti bilo kojeg političkog subjekta kada je u pitanju imenovanje članova biračkih odbora.

Uputstvo će zajedno sa spiskovima ovjerenih političkih subjekata biti dostavljeno opštinskim izbornim komisijama u BiH kako bi one mogle pristupiti organiziranju žrijebanja političkih subjekata za biračke odbore i kako bi proces imenovanja članova biračkih odbora bio završen najkasnije do 3. septembra, odnosno u zakonom predviđenom roku.