Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Dok se u nas društveno (ne)odgovorni bave vrućim telefonima, ekološki osvješteni Kakanjci ostvaruju sva moguća prava

altNedavno smo objavili kako, koliko i na koji način je Tvornica Cementa Kakanj na razne načine uložila u općinu Kakanj. To su bili impresivni podaci koji su daleko ispred društveno neodgovornih firmi koje posluju na području općine Visoko. Dakle pričamo o ulaganjima u općinu Kakanj bez ekoloških normi propisanih zakonima ove zemlje i pravilima EU u čiju realizaciju su uložili 45 miliona konvertibilnih maraka. I dok smo se mi prodali zbog interesa nekolicine podobnih poltrona unutar najmanje kontroliranog zagađivača u Visokom i dok padamo na priče o “hot line” telefonima putem kojih možemo prijaviti gdje nam smrdi, ekološki osvješteni Kakanj zna šta hoće i ima kadrove koji su spremni voditi bitke za bolji ambijent u kojem treba da žive građani Kaknja. Nažalost Visoko još nije na tom nivou svjesti, ovdje se još uvijek može “baciti nešto na kahvu” i tako riješiti sopstveni materijalni problem za razliku od opšteg problema zabrinute većine koja još uvijek očekuje nezavisnu hemijsku analizu onoga što udiše, a na što ima i zakonsko pravo. Smrad je svojstvo, a ne supstanca, a nas zanimaju supstance svojstva smrada koji udišemo. I dok mi čekamo …

Općina Kakanj dobila pravnu bitku protiv

Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Tvornice cementa Kakanj

U skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša, te u skladu sa pravilnikom o uvjetima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinskih  dozvola, Tvornica cementa Kakanj je u postupku dobijanja okolinske dozvole nadležnom Federalnom ministarstvu okoliša i turizma prethodno dostavila Plan aktivnosti za postojeće pogone i postrojenja za koje je obavezno izdavanje okolinske dozvole. Između ostalih pogona i postrojenja predviđenih navedenim planom, navedeni su i  pogoni i postrojenja za spaljivanje automobilskih guma kao alternativnog izvora goriva. Cjelokupna građanska javnost općine Kakanj kao i zvanične institucije vlasti bili su protiv instaliranja pogona i postrojenja za spaljivanje automobilskih guma kao alternativnih izvora goriva. Međutim, i pored protivljenja lokalne zajednice, na  tako dostavljeni Plan aktivnosti  Federalno ministarstvo okoliša i turizma, dana 26.11. 2007 godine,  donijelo je Rješenje kojim se odobrava plan aktivnosti za postojeće pogone i postrojenja Tvornice cementa Kakanj, kojim je između ostalog predviđena mogućnost spaljivanja guma kao alternativnog izvora goriva. Nezadovoljna takvim rješenjem Općina Kakanj,   putem zakonskog zastupnika ( općinski pravobranilac Smajo Šabić ) je  pred nadležnim Kantonalnim sudom u Sarajevu podnijela tužbu  protiv Federalnog ministarstva okoliša i turizma radi poništenja Rješenja  kojim se odobrava Plan aktivnosti za postojeće pogone i postrojenja Tvornice cementa Kakanj. Po tako dostavljenoj tužbi i priloženim dokazima dana 15.07.2010. godine na Kantonalnom sudu u Sarajevu održana je usmena javna rasprava, a dana 30. 07. 2010. godine navedeni sud je donio presudu kojom se tužba uvažava, a osporeno rješenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma poništava u cijelosti, te predmet vraća tuženom na ponovni postupak. Donošenjem navedene presude i poništavanjem osporenog rješenja, Općina Kakanj je i na ovaj način iskazala svoju ozbiljnost, te na jasan način dala do znanja svim subjektima na području općine Kakanj da će i u budućem periodu poduzimati sve raspoložive mjere i radnje u cilju zaštite i očuvanja okoliša i životne sredine.

Press služba Općine Kakanj