Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Transparensy International BiH i Nadrealisti za transparentnije finansiranje političkih partija

altTransparency International BiH (TIBiH), u saradnji sa Top listom nadrealista, započinje javnu kampanju pod nazivom “Finansiranje političkih partija u BiH”, koja će biti večeras predstavljena
u Sarajevu.

Predsjedavajući Odbora direktora TIBiH Emir Đikić izjavio je Feni da će
kampanja uključivati video spotove i plakate čiji je cilj da podstakne
svijest kod javnosti o potrebi za transparentnim finansiranjem političkih
partija.

Kampanja će se voditi pod motom “Novac ima ime i prezime – tražite da
finansiranje stranaka bude transparentnije”.

Đikić je naveo da je vrijeme prikazivanja spotova i plakata tempirano u jeku
predizborne kampanje, jer se tada i troši najviše sredstava u radu
političkih partija.

(Fena)

Posted in BiH