Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Statistika:U Visokom 7090 nezaposlenih i oko 10 000 zaposlenih osoba

Visoko je Općina u kojoj je zaposleno oko  10 000 osoba, dok općina broji ukupno 40 276 stanovnika – podaci su iznešeni na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u toku razmatranja Informacije o položaju socijalno ugroženih kategorija stanovništva sa posebnim osvrtom na položaj penzionera.

„Visoko je suočeno sa visokom stopom nezaposlenosti. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje je ukupno 7090 osoba koje traže posao, od kojih je 3525 žena. Nezaposlenost je posebno izražena među mladima (od 18 – 24 godine starosti) i među stanovništvom starije dobi (55-64 godina). Uz to, gotovo polovina nezaposlenih ovakav status imaju duže od godinu dana. Novčanu naknadu od 150 KM za nezaposlenost, u najdužem trajanju do 180 dana, primaju  ukupno 224 osobe.“ – navodi se u Informaciji.

29% stanovnika živi u gradskom, a 71 % živi u ruralnom dijelu općine Visoko. Od toga je 96% Bošnjaka, 2% Srba, 1% Hrvata i 1% ostalih naroda. Sam grad ima oko 17 000 stanovnika. Sa gustom naseljenosti od 173 stanovnika na kvadratni kilometar, Visoko se ubraja u gušće naseljene sredine u Federaciji.

Stopa ukupnog fertiliteta je niska, pa je prisutno izraženo starenje stanovništva, što je prisutno i u zemljama u  okruženja i EU.

„ U Visokom živi ukupno 6527 penzionera koji u prosjeku primaju penziju u visini od 346,25 KM. Od ukupnog broja penzionera, čak 59, 20 %  ili 3720 ima penziju u rasponu do 296,35 KM  što je pokazatelj lošeg materijalnog položaja u kojem se nalaze penzioneri sa naše Općine – navodi se u Informaciji.

U Zaključcima i preporukama upućenim prema zakonodavnom tijelu Općine Visoko, Centar za socijalni rad Visoko traži donošenje odluke o provođenju  socijalne i dječije zaštite za ostvarivanje povoljnijih uslova  za ostvarivanje prava, subvencionirati penzionere u zdravstevnoj zaštiti, plaćanju električne energije, nabavku ogrijeva i  prehrambenih paketa. Iz Centra za socijalni rad poručuju, između ostalog, da je potrebno i oformljavanja savjetovališta za brak  i porodicu zbog povećanog broja prijava nasilja i poremećenih porodičnih odnosa.