Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Općinsko vijeće Visoko: Izvještaji o radu javnih preduzeća i ustanova

Na sljedećoj  sjednici Općinskog vijeća Visoko, zakazanoj za 29.april 2010.g. u 12.00 sati,  planirano je razmatranje izvještaja o poslovanju javnih preduzeća i o radu nadzornih odbora  javnih preduzeća  u 2009.g.  Prema predviđenom dnevnom redu vijećnici će razmatrati izvještaje iz : JKP Gradska groblja Visoko, JKP Visočica, JP Veterinarska stanica, JP RTV Visoko, JP Aerodrom Visoko i Društva Visokogas.

Planirano je i razmatranje izvještaja o radu javnih ustanova i o radu upravnih odbora javnih ustanova u 2009.g. i to: JU Dom zdravlja sa poliklinikom, JU Centar za socijalni rad, JU za predškolski odgoj i obrazovanje, JU Zavičajni muzej, JU KSC Mladost Viosko, JU Gradska biblioteka  i JU Centar za kulturu i edukaciju Visoko.