Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U Visokom obilježen 8.april Svjetski dan Roma

Širom svijeta i BiH Romi danas obilježavaju svoj dan Svjetski dan Roma. U Visokom je tim povodom danas održana  radionica za djecu u O. Š „Safvet beg Bašagić“ u organizaciji Omladinskog romskog udruženja  „Budi mi prijatelj“ te uz podršku organizacije World Vision.

„Danas smo se okupili u O.Š „Safvet beg Bašagić“ da obilježimo Svjetski dan Roma. Poruka ovog dana je i podsjećanje na Rome – žrtve holokausta u Drugom svjetskom ratu. Na današnjoj radionici s djecom govorimo upravo o toj temi. World Vision je glavni donator svih ovih edukacija  u okviru našeg udruženja i saradnje sa škoalma. Posebno se dosta radi na edukaciji romske djece u posljednjoj godini dana. Edukacija se provodi u tri osnovne škole na području Visokog: Kulin ban, Safvet beg Bašagić i osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić Veliko Čajno. Cilj nam je uključiti što veći broj romske djece u sistem obrazovanja  koja su iz više razloga zanemarena u ovom pitanju.“ – izjavila je Melina Halilović predsjednica Omladinskog romskog udruženja “Budi mi prijatelj” Visoko.

Visočki Romi se suočavaju s tri najveća problema: problem stambenog zbrinjavanja, jer veoma veliko broj njih živi u neuslovnim domaćinstvima, problem obrazovanja i zdravstvene zaštite.

Radionicom u O.Š „Safvet beg Bašagić, na Svjetski dan Roma daje se još doprinosa njihovoj dugogodišnjoj borbi za školovanje i učešće u obrazovnom sistemu u BiH.

„ Trenutno je u toku ovaj projekat edukacije i radionice za djecu romske populacije koja vrlo uspješno djeluje u prvom polugodištu. Cilj nam je privoliti ovu populaciju da dolazi u školu, da se u školi osjećaju dobro i da postignu određeni uspjeh te da nastave školovanje, Čini mi se da to kroz ove radionice za sada uspješno radimo“ – ističe Mehmed Tatarević koordinator sa HO World Vision i pomoćnik direktorice O.Š “SBB”.

Predstavnici Omladinskog udruženja Roma „Budi mi priajtelj“ koje postoji već devet godina u Visokom, izrazili su svoju zahvalnost HO World Vision za svu pomoć koju pruža u ovakvim projektima i pomaže da romska populacija promjeni svoj pogled na svijet i počne ravnopravno sudjelovati u svim sferama društva.