Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Obilježen Dan oslobođenja Visokog, 7.april

Na današnji dan prije tačno 65 godina Visoko je osobođeno od fašističke okupacije, što su potvrdili i akteri tih historijskih događaja na današnjem prijemu kod načelnika općine Visoko.

 Polaganjem cvijeća na dva spomen obilježja braniteljima i žrtvama odbrane Visokog i BiH iz perioda Drugog svjetskog rata i posljednjeg rata u BiH, obilježen je Dan oslobođenja Visokog, 07.april.

Bila je to prilika i da se evocioraju uspomene na ove dane. Svoja sjećanja je kratko prepričala Ljubinka Orlandić dobitnica  lične Partizanske spomenice Ratnog priznanja 1941- 1945.g.

„U Visokom su se 1941 g. i prije organizovali radnici, omladina… ovdje je bio mjesni komitet  Partije, koji su bili jaki prvoborci. Ja sam tada bila dijete 12- 13 godina, ali sam imala svoj zadatak. Oružje se skupljalo, leci su se dijelili, vodili smo drugove do cilja u partizane, svako je imao svoj zadatak i znao je šta da radi. Zaista je omladina bila uz oslobodioce, i radnici, studenti…1942.g. donijeta je odluka da se 30 nas predvodi u odred Zvijezda. Mi smo i krenuli, organizovano, ali pojedinačno na sastanak na Očevlju. Kad smo mi otišli, a to je bio veliki podvig u Visokom: za jedan dan otići 30-toro u partizane. Za kratko vrijeme je uslijedila i odmazda, pa su drugove u logor odvezli „ – prisjetila je Ljubinka Orlandić perioda Drugog svjetskog rata.

Jedini preživjeli iz odbrane Visokog iz perioda 1941 – 1945. godina je Mehmed Spaho koji zbog bolesti danas nije bio prisutan na obilježavanju dana oslobođenja Visokog. U njegovo ime, ali i ime udruženja SUBNOAR-a Visoko prisutnima se obratio  Kemal Zečević predsjednik ovog udruženja. On je pročitao kraći zapis i viđenje Avde Čakića o satima kada je Visoko oslobođeno.

„Prema nekim zapisima, obavještajaca je u Visokom 150 –  Njemaca dobro naoružanih sa zadatkom omogućavanja što lakšeg prolaza jedinica ka zapadu dolinom rijeke Bosne. U to vrijeme na Željezničkoj stanici došlo je do sukoba Domobrana i Njemaca i jedan njemački vojnik ubija domobrana. Istovremeno visočki ilegalci započinju pucnjavu prema njemačkim  minerima koji su se u čamcima već ispod mosta, povlače prema svojim tanketama i osipaju paljbu prema Željezničkoj stanici odakle su zapucali domobrani, i prema Osijeli gdje su položaje držali domobranski piloti koji su se povlačili iz Rajlovca. Oni su se sa ilegalcima dogovorili da će braniti grad od Nijemaca kada su i otvorili snažnu vatru na Nijemce kod mosta, ovi se izvlače ispod mosta i Jalijom prema Kiseljaku. Tu dolazi do uličnih borbi, oštro se puca po Perutcu i s Perutca po njima, tako da su na ovoj lokaciji poginula dva domobrana i 15 Nijemaca. Između 12 i 15 Nijemaca je zarobljeno i zatvoreno u strom mektebu u Saračici. Oko 19.00 sati je od strane partizanskih obavještajaca na Hadžijinoj vodi su ispaljene tri crvene rakete kao znak da je grad slobodan i da su se Nijemci povukli“ – istakao je Kemal Zečević.

 Tokom razgovora, naglašena je potreba obilježavanja ovakvih datuma i podsjećanje na historiju, posebno iz vremena aktivnog fašizma i okupacije. Naglašeno je zapažanje kako mlađe generacije, djeca osnovnih i srednjih škola malo znju o događajima  u BiH  tokom antifašističke borbe, te općem nepoznavanju postojanja  tadašnje Jugoslavije.

 Svečani dio programa  obilježavanja nastavljen je u OŠ „Alija Nametak“ na Bucima koja na današnji dan 7.april obilježava Dan škole.